”Itsenäinen ja kypsä kokonaisuus”

Maanpuolustuskorkeakoulu 17.2.2017 16.36
Tiedote

Kommodori Tom Hanénin väitöskirja tarkastettiin julkisesti Maanpuolustuskorkeakoululla tänään 17.2.2017. Johtamisen tutkimusalaan lukeutuva väitöstilaisuus järjestettiin Merisotakoulun tiloissa Suomenlinnassa.

Kustoksena väitöstilaisuudessa toimi Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sotilasprofessori, ye-everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen. Vastaväittäjinä toimivat valtiotieteiden tohtori Juha Martelius ja dosentti Kari Laitinen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjan aiheena on "Yllätysten edessä – kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta". Tutkimuksen kohteena on ollut yllättävä, jatkuvasti muuttuva, monia muuttujia sekä toimijoita ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta sisältävä johtamistilanne, kuten esimerkiksi suuronnettomuus tai katastrofi. Tutkimuksesta ilmenee, että kompleksinen yllättävä tilanne, jota myös usein nimitetään sattumaksi tai "mustaksi joutseneksi" voi muodostua kaikki odotuksemme ylittäväksi katastrofiksi ja erittäin vaativaksi johtamistilanteeksi. Kompleksinen tilanne haastaa johtamisen lisäksi myös ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn, sillä kykymme hahmottaa jatkuvasti muuttuvia yhteisvaikutuksia on rajallinen.

– Tutkimuksessani väitän, että kokemamme yllätykset johtuvat juuri yhteisvaikutuksista. Niitä on vaikea ennakoida ja siksi kohtaamme mustia joutsenia. Pelkästään jo kognitiivisista rajoitteista johtuen emme pysty havainnoimaan tai ymmärtämään kaikkia tilanteessa vaikuttavia muuttujia ja niiden vaikuttamista toisiinsa. Osa muuttujista on näkyvissä ja osa piilossa, Hanén kiteytti lektiossaan.

Hanén selitti kompleksisuuden olevan läsnä elämässä koko ajan, mutta sitä pyritään vähentää sekä kanavoida sen vaikutuksia yhteiskunnassa muun muassa organisoinneilla ja jakamalla vastuita.

– Olemme jakaneet yhteiskunnan erilaisiin osiin, jotka vastaavat omasta osuudestaan kokonaisuudesta. Uudenlaisessa, yllättävässä tilanteessa karsinointi ei välttämättä olekaan enää toimiva, sillä aiemmat jaot on tehty ilman kokemusta nyt ilmaantuvasta uudesta tilanteesta, hän perusteli.

Vastaväittäjät kävivät tutkimusta läpi tarkasti, isoin kokonaisuuksin. Molemmat haastoivat väittelijän pohtimaan ja perustelemaan tutkimustaan ja siinä tehtyjä valintoja.

– Olet käyttänyt aika paljon vaivaa tutkimuksesi perusteluun, mikä on tietenkin hyvä asia, vastaväittäjä Martelius totesi tilaisuuden alussa.

Loppusanoissa toisena vastaväittäjänä toiminut Laitinen kehui tutkimusta ajankohtaiseksi sekä analyysiä ja kriittistä pohdintaa ansiokkaaksi.

– Väitös tarjoaa välineitä fiksumpaan toimintatapaan yllättävissä tilanteissa tai ainakin se haastaa nykyiset toimintatavat. Vaikka tutkimus on hyvin teoreettinen, siitä löytyy käytännön elämässä hyödynnettäviä elementtejä. Se on itsenäinen ja kypsä kokonaisuus," Laitinen kiteytti.