Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Combined Joint Staff Exercise 17 -harjoitukseen

Maanpuolustuskorkeakoulu 18.4.2017 8.00
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana 18.–28.4.2017 järjestettävässä Combined Joint Staff Exercise 17- harjoituksessa. CJSE17 -harjoitus on Ruotsin puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston (SEDU) yhteistoiminnassa järjestämä monikansallinen esikuntaharjoitus.

Harjoituksen skenaario on YK:n mandaatin (Chap VII) mukainen rauhanturvaoperaatio, jossa toimijoina ovat YK ja NATO sekä eri kansainväliset järjestöt. Harjoituksen päämääränä on kouluttaa siviili-, sotilas- ja poliisiorganisaatioiden edustajia YK:n mandaatin mukaisen NATO -johtoisen rauhanturvaamisoperaation suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan periaatteiden mukaisesti. Yksittäisille osallistujille (oppijalle) harjoituksen päämääränä on luoda valmiuksia toimia monikansallisen rauhanturvaoperaation kansainvälisessä esikunnassa.

Harjoitus toimeenpannaan kolmella paikkakunnalla Ruotsissa 18.4. – 28.4.2017. Harjoitukseen osallistuu esikuntaupseereita ja siviileitä yhteensä 23 maasta ja noin 10 järjestöstä (vast.). Harjoitusjoukon kokonaisvahvuus on noin 1200 henkilöä.

Maanpuolustuskorkeakoululta harjoitukseen osallistuu yleisesikuntaupseerikurssi 58, esiupseerikurssi 68 ja opettajia sekä henkilöstöä muualta puolustusvoimista. Suomalaisosaston vahvuus on noin 260 henkilöä. Suomalaisen harjoitusjoukon kansallisena vanhimpana toimii Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Vesa Virtanen. Harjoituksen päävalmistelijana ja suomalaisosaston johtajana toimii everstiluutnantti Eero Svanberg (0299 530 438) Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselta.