Maanpuolustuskorkeakoululle laatuleima

Maanpuolustuskorkeakoulu 14.3.2017 12.07
Tiedote

KARVI eli Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti arvioinnin Maanpuolustuskorkeakoululla 15.–17. marraskuuta 2016. Korkeakoululle myönnettiin laatuleima 13. maaliskuuta 2017 alkaen, joka on voimassa seuraavat kuusi vuotta.

KARVI vastaa Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen auditoinnista, tutummin arvioinnista. Lähtökohtana on, että auditointiin on osallistuttava, jos korkeakoulu haluaa osoittaa tasonsa yleiseurooppalaisessa korkeakoulujärjestelmässä sekä olla vertailukelpoinen muihin suomalaisiin korkeakouluihin. Maanpuolustuskorkeakoulun edellinen auditointi toteutettiin vuonna 2010.

Arvioinnin kohteena oli Maanpuolustuskorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä, joka kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät, kuten esimerkiksi korkeakoulun perustehtävien laadunhallintaa sekä laatujärjestelmän kytkeytymisen strategiseen johtamiseen. Auditoinnissa järjestelmä todettiin kattavaksi sekä toimintaa ohjaavaksi ja sen menettelyt kuvattiin selkeiksi ja vakiintuneiksi.

– Maanpuolustuskorkeakoulun laatukulttuuria voi perustellusti kuvata vahvaksi ja omaleimaiseksi. Sen myönteisimpinä piirteinä voidaan pitää koko korkeakouluyhteisön hyvää tietoisuutta toiminnan tavoitteista ja vahvaa sitoutumista laadun tekemiseen, korkeakoulun arvomaailmaan sekä perustehtävään, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Mikko Luoma Vaasan yliopistosta.

Maanpuolustuskorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Kiteytettynä auditoinnin tuloksiin voidaan siis olla varsin tyytyväisiä.

Auditointiraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Karvin internet-sivuilta.