Majuri Hanskan väitöksen käsikirjoitus kiinnostava ja hyvin viimeistelty

Maanpuolustuskorkeakoulu 21.4.2017 14.12
Tiedote

Majuri Jan Hanskan väitöskirja tarkastettiin julkisesti Maanpuolustuskorkeakoululla tänään 21.4.2017. Taktiikan ja operaatiotaidon tutkimusalaan lukeutuva väitöstilaisuus järjestettiin Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa Santahaminassa.

Kustoksena väitöstilaisuudessa toimi ye-everstiluutnantti evp Jari Rantapelkonen ja vastaväittäjänä ye-eversti evp Pasi Kesseli, molemmat Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen dosentteja.

Väitöskirjan aiheena on "Times of War and War over Time – The roles time and timing play in operational art and its development according to the texts of renowned theorists and practitioners". Tutkimuksessa tarkastellaan ajan merkitystä operaatiotaidossa teoreetikkojen ja komentajien kirjoitusten perusteella koko sotataidon kehityskaaren läpi.

– Ensimmäisiä asioita, joita tällä sumuisella saarella aikanaan opin oli, että huonot suoritukset uusitaan. Tämän väitöskirjan tekoprosessi käynnistyi teoreettiselta viitekehykseltään hyvinkin paljon lopputuloksesta poikkeavista suunnitelmista, Hanska aloitti lektionsa.

– Sotataidon kovinta ydintä on aina ollut ja tulee aina olemaan ajan, paikan ja voiman epäpyhän kolmiyhteyden keskinäisriippuvuuksien määrittely. - - Puolustajalle on yleensä etuna saada sota venymään ja kuluttamaan mahdollisimman paljon hyökkääjän resursseja, Hanska pohti lektiossaan.

Vastaväittäjä kävi tutkimusta läpi tarkasti ja isoin kokonaisuuksin, haastaen väittelijän perustelemaan tutkimustaan perusteellisesti. Väittelijä vastaili kiperiinkin kysymyksiin rauhallisesti ja huolellisesti. Hanskan asiantuntevasti koottu, runsas lähdemäärä keräsi kiitosta jo väitöstilaisuuden alussa.

– Hanskan kirjoitustyyli ansaitsee kiitosta ollen pohtiva ja oivaltava. Väitöskirjan käsikirjoitus on hyvä, kiinnostava ja hyvin viimeistelty, vastaväittäjänä toiminut Kesseli kiteytti loppusanoissa.