Sotatieteellinen kulttuuriteko

Maanpuolustuskorkeakoulu 12.4.2017 10.10
Tiedote

Kenraaliluutnantti Reino Arimon suurteos "Suomen puolustussuunnitelmat 1918-1939" on vihdoin saatavilla sähköisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi kenraaliluutnantti Reino Arimon (1908–1991) kattavan lähdeteoksen "Suomen puolustussuunnitelmat 1918–1939" sähköisessä muodossa Doria-julkaisusarkistossa. Alunperin teos julkaistiin Sotatieteen laitoksen sotahistorian toimiston toimesta vuosina 1986–1987, eikä sitä ole painettuna ollut saatavilla vuosikausiin.

Yli 1200-sivuinen, kolmiosainen kirjasarja on paitsi seikkaperäinen esitys Suomen puolustussuunnitelmista eri aikakausilla myös erittäin hyvä apuväline erilaisten lähdekokonaisuuksien rajaamiseksi ja löytämiseksi arkistojen kätköistä. Teossarja on viitteistetty tieteellisten käytänteiden mukaisesti.

Reino Arimo sai urallaan lukuisia Kenraali Hannes Ignatiuksen säätiön, Hacklinin säätiön, Pioneerisäätiön, Sotakorkeakoulun ja Suomen Sotatieteellisen Seuran stipendejä monipuolisen ja laadukkaan sotatieteellisen tutkimuksensa edistämiseksi.

Kenraaliluutnantti Arimo teki elämäntyönsä muun muassa toisen maailmansodan vuosina Salpa-aseman suunnittelijana ja rakentajana. Arimon osakseen saamasta yleisestä arvostuksesta kertovat Upseeriliiton ja Suomen Sotatieteellisen Seuran kunniajäsenyydet sekä Pioneerisäätiön kunniapuheenjohtajuus lukuisia korkea-arvoisia kunniamerkkejä unohtamatta.

Lue lisää Arimon urasta (ss. 7-11)