Suomalaisen sotataidon klassikot

Suomalaisen sotataidon klassikot -sarjassa julkaistaan suomalaiselle sotataidolle merkittäviä teoksia muun muassa julkaisemattomien opinnäytteiden, kadonneiden pöytälaatikko-kirjojen yms. vaikeasti saatavilla olleiden tutkimusten joukosta. Kirjoja, joiden olisi pitänyt olla tunnetumpia jo kirjoitusajankohtanaan.

2017
Ilmola, Paavo: Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suuntaviivat

2016
Junttila, Paavo: Taistelutehon laskemiseen vaikuttaneet tekijät sodan 1941-1944 aikana ja siitä tehtävät johtopäätökset

2015
Pirhonen, Jouko: Laivastotoiminta saaristotaisteluissa Suomen olosuhteissa

2014
Lorentz, Richard: Iskuja ilmaan

2012
Viljanen, T.V: Nykyaikainen suurhyökkäys ja sen torjumisen edellytyksiä