TAHTO-tutkimusprojekti

Tutkimusprojektissa tarkastellaan kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan. Millainen on kansalaisten suhde valtioon, ja miten se vaikuttaa näkemyksiin maanpuolustuksesta ja siihen osallistumisesta?

Projekti toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ulkopuolisella rahoituksella. Sen ensimmäinen vaihe kestää kevääseen 2018 saakka.

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä uusia avauksia maanpuolustustahdon ymmärtämiselle ja tutkimiselle. Maanpuolustustahdon mittaamisella on Suomessa pitkä perinne. Tätä taustaa vasten voidaan pohtia, mitä maanpuolustus, asevelvollisuus ja maanpuolustustahto merkitsevät nykyisin ja tulevaisuudessa.

Tutkimusaineistoa kerätään kevään ja kesän 2017 aikana haastattelemalla sekä tutkimusta varten kehitetyillä väittämillä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan artikkeleina sekä kotimaisissa että kansainvälisissä lehdissä.

Olemme mukana eri tapahtumissa ja ajankohtaisissa seminaareissa. Ensimmäisten julkaisujen odotetaan olevan valmiit syksyllä 2017.

Projektiin liittyviä kirjoituksia ja uutisia

Suomi - Sinua turvata tahdomme
TAHTO-tutkijaryhmän kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla 11.12.2017.

Maanpuolustustahto saa uutta sisältöä - Eriarvoistuminen ei suoraan vaaranna maanpuolustustahtoa.
Professori Teemu Tallbergin ja tutkija Alisa Puustisen vieraskynä-kirjoitus Helsingin Sanomissa 15.7.2017.

Maanpuolustustahto - miesten velvollisuus vai kaikkien oikeus?
Tutkija Jarkko Kososen kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 16.6.2017.

Varusmiespalvelus luo omistajia
Teemu Tallbergin haastattelu Ruotuväen digilehdessä 10/2017.

Tutkijat tuulettavat maanpuolustustahtoa: "Aiemmin on vallinnut talvisotahenkinen käsitys"
Lue juttu Ruotuväen digilehdestä 8/2017.

Projektiin liittyviä artikkeleita ja julkaisuja

Kosonen, J., Tallberg, T., Harala, J. & Simola, P. (2017) Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

Tallberg, T. (2017) Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

#tahtotutkimus