Tutkimus ja julkaisut

Sotatekniikan tutkimuksen painopistealueet ovat tilannekuva ja tietoverkko-operaatiot, jotka ovat tärkeitä Maavoimien uudessa taistelutavassa ja kansainvälisissä operaatioissa.

Sotatekniikan laitoksen järjestelmätekniikan tutkimusryhmä on rakentanut tilannetietoisuuden osaamista (teknisistä järjestelmistä kerättävän tiedon esittämistä ihmiselle stressaavassa tilanteessa) Tekesin kolmessa eri tutkimusprojektissa, yhdessä EU-projektissa ja Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan projektissa. Yhteistyössä on ollut mukana sekä kansallisia tutkimuslaitoksia että kansainvälisiä yliopistoja. Puolustusvoimien sisällä yhteistyökumppaneita ovat Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosasto ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus.

Sotatalouden tutkimus on keskittynyt suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen asiakokonaisuuksiin sekä niitä tukeviin menetelmiin, kuten vaatimusten hallintaan. Lisäksi sotilaallisen huoltovarmuuden ja sitä tukevien yhteiskunnan tuotannollisiin ja teknologisiin valmiuksien tutkiminen kuuluu sotatalouden tutkimuksen piiriin.

Julkaisut

MPKK:n julkaisusarjat vuonna 2016:

  • Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita
  • Julkaisusarja 3: Työpapereita

Lisäksi laitoksen laadukkaimmat tutkimukset ja tohtoriopiskelijoiden väitöskirjat julkaistaan MPKK:n yhteisessä julkaisusarjassa 1.

Vanhempia julkaisuja löydät täältä.

Sotatekniikan laitos julkaisee kattavasti MPKK:n ulkopuolisissa julkaisusarjoissa. Vuoden 2015 julkaisuja löydät näistä lähteistä:

Sotatalous

Lehtonen, J-M. and Anteroinen, J. The Cabability Factors as Explanatory variables of Equipment Unit Cost Grovvth: A Methodological Proposal, Defence and Paece Economics ahead-of-print (2015):1-20.

Lehtonen, J-M. and Isojärvi H. Nordic Defence Cooperation savings potential with respect to material, Journal of Military Studies ISMS2015 Conference special issue.

Häyhtiö, M., Lehtonen, J-M. Requirements Management and PCB. How Can Requirements Management Help in Purchasing Public Services through Performance Based Contracts, IPSERA Conference Proceeding,

24th Annual Ipsera Conference, 2015, ISBN: 978-90-823 707-0-6.

Luonnontieteet

Chun, J.H., Meinander, N., Villarreal, J:R. and Laane, J. Vibrational Spectra, Theoretical Calculations, and Two-Dimensional Potential Energy Surface for the Ring-Puckering Vibrations of 2,4,7-Trioxa(3.3.0) octane, The Journal of Physical Chemistry (DOI 10.1021/jp511353r), 2015.

Derkachov S.E, Honkonen J, Pis'mak Yu. M: Three-loop Calculation of the Random Random Walk Problem: an Application of Dimensional Transformation and the Uniqueness Method, The 16th Small Triangle Meeting on theoretical physics, October 5-8, 2014, Pticie, Slovakia. Institute of Experimental Physics, Kosice, 2014, pp 50-67.

Sotatekniikka

L. Rummukainen, L. Oksama, J. Timonen, and J. Vankka "Situation Awareness Requirements for a Critical Infrastructure Monitoring Operator" IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security, Boston, USA, Apr. 14-16, 2015.

S. Puuska, K. Kansanen, L. Rummukainen, and J. Vankka "Modelling and Real-time Analysis of Critical Infrastructure using Discrete Event Systems on Graphs," IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security, Boston, USA, Apr. 14-16, 2015.

L. Lääperi, and J. Vankka "Architecture for a System Providing a Common Operating Picture of Critical Infrastructure" IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security, Boston, USA, Apr. 14-16, 2015.

M. Klemetti, S. Puuska, J. Vankka, Entropy measures in critical Infrastructure, Proceedings of the 7th conference of the International Society of Military Sciences, 2015.

K. Zaerens, J. Vankka, Improving Survivability of Situational Avvareness by Multi-objective Genetic Programming, Proceedings of the 7th conference of the International Society of Military Sciences, 2015.

S. Marsden, J. Vankka, Providing a Tactical Domain For an Independent Nations Task Force, Proceedings of the 7th conference of the International Society of Military Sciences, 2015.

S. Marsden, J. Vankka, Tactical Network Modeller Simulation Tool, IEEE Military Communications Conference, MILCOM 2015, Tampa, USA, 2015.