Hyppää sisältöön

”Karavaanin sotapolku – Näkökulmia jihadismiin” -teos on ilmestynyt

Maanpuolustuskorkeakoulu
6.11.2020 9.05
Tiedote

Jihadistisen liikehdinnän ilmentymistä ja kehittymistä 2010-luvulla käsittelevä kirja Karavaanin sotapolku – Näkökulmia jihadismiin julkaistiin tänään Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjassa 1. Kaikkiaan 13:sta artikkelista koostuvan kokoelmateoksen ovat toimittaneet dosentti, majuri Antti Paronen ja jihadismiin erikoistunut jatko-opiskelija Juha Saarinen.

Globaali jihadistinen liikehdintä ja kansainvälinen terrorismi ovat myös Suomeen vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä, joihin kohdistuu jatkuvasti kasvava laadukkaan tutkimustiedon tarve. Tästä huolimatta ilmiötä ymmärretään yhä vajavaisesti, käsitellään pinnallisesti, ja siihen kohdistuvaa tutkimusta on ollut vähäisesti.

Antti Parosen ja Juha Saarisen toimittama suomenkielinen, globaalia jihadistista liikehdintää ja kansainvälistä terrorismia käsittelevä teos pyrkii osaltaan pureutumaan päivittäisiä uutisotsikoita syvemmälle ja laajemmin tarjoamaan yleistajuisen, mutta silti tarkan analyysin aiheeseen, esittäen samalla ilmiön ja sen torjunnan parissa työskenteleville viranomaisille ja poliittisille päättäjille tietoa laajasti huomiota herättäneen ilmiön ja sen luoman turvallisuusuhkan ymmärtämiseksi.    

Artikkelikokoelman ohjaavana periaatteena on ollut koota eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä ja muodostaa kattava kokonaiskuva monimuotoisesta ja moniulotteisesta ilmiöstä useissa eri konteksteissa. Kirjan artikkeleissa tarkastellaan suomalaista jihadismia, kansainvälistä terrorismia ja ei-valtiollista sodankäyntiä innovatiivisella tutkimusotteella. 

Kirjoittajat käsittelevät aihepiiriä laajasti nostaen esiin myös varsinaista väkivallan käyttöä ja sodankäyntiä tukevia rakenteita, kuten varainkeruuta, rekrytointia ja viestintää. Teoksessa käsitellään myös jihadistisen liikehdinnän kannalta keskeisiä maantieteellisiä alueita, joissa Suomi osallistuu kansainväliseen rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan.

”Teoksen kirjoittajat edustavat kansallista huippuosaamista kansainväliseen terrorismiin liittyvissä kysymyksissä”, sanovat Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas ja suojelupoliisin analyysipäällikkö Pekka Hiltunen. Kirjan toimittaneet Paronen ja Saarinen toivovat sen osaltaan toimivan “lähtölaukauksena yhä kunnianhimoisemman tutkimusagendan kehittämiselle”. Toimittajat toivovat antoisia lukuhetkiä teoksen parissa ja samalla kannustavat yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheen parista. 

Voit ladata teoksen Doria-julkaisuarkistosta sekä halutessasi ostaa painettuna Puolustusvoimien julkaisujen verkkokaupasta.

Lisätietoa teoksesta:   
Toimittaja Antti Paronen, [email protected]
Toimittaja Juha Saarinen, [email protected]