Hyppää sisältöön

105. kadettikurssi ja 88. merikadettikurssi valmistuivat

Maanpuolustuskorkeakoulu
27.8.2021 15.58
Tiedote

105. kadettikurssin ja 88. merikadettikurssin opiskelijat valmistuivat sotatieteiden kandidaateiksi tänään perjantaina 27. elokuuta 2021. Edellisvuoden tapaan kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuus sekä päätösjuhla pidettiin Santahaminassa.

105. kadettikurssilta ja 88. merikadettikurssilta valmistuneet kadetit päättivät sotatieteiden kandidaatin opintonsa, ylennettiin luutnanteiksi ja nimitettiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin tänään perjantaina 27. elokuuta 2021. Luutnantteja valmistui yhteensä 152, joista maavoimiin 84, merivoimiin 19, ilmavoimiin 24 ja Rajavartiolaitokseen 22 upseeria.

Edellisvuoden tapaan ylentämis- ja nimittämistilaisuus pidettiin koronaviruksen vuoksi kokonaan Santahaminassa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa MPKK:n YouTube-kanavalla osoitteessa: www.youtube.com/maanpuolustuskorkeakoulu

Juhlapäivän aluksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi kadetit luutnanteiksi ja nimitti heidät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen määräaikaisiin upseerin virkoihin.


Tasavallan presidentti onnitteli valmistuneita ja muistutti heidän roolistaan yhteiskunnan turvallisuuden rakentajina alati muuttuvassa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä.


– Teidän opintojenne aikana yhteiskuntamme on kohdannut uusia uhkia. Kansalaisten arjen turvallisuus on ollut koetuksella. – – Valmistuessanne Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin panostanne turvallisuuden hyväksi tarvitaan entistä enemmän. Kadettikoulutus on luonut teille valmiudet kohdata mahdolliset, yllättävätkin kriisitilanteet. Seuraavaksi pääsette osoittamaan kykynne ja osaamisenne käytännön koulutus- ja valmiustehtävissä. Joukkojen kouluttajina ja johtajina teillä on suuri vastuu tehtävien täyttämisestä sekä alaistenne osaamisesta ja hyvinvoinnista. Toimikaa vastuullisesti ja kasvakaa työnne mukana.

Valmistujaisten päätösjuhlaa vietettiin viime vuoden tavoin Santahaminassa. Päätöstilaisuudessa jaettiin vastavalmistuneiden luutnanttien todistukset, palkittiin ansioituneita opiskelijoita sekä nautittiin puheista ja Kadettikuoron esityksistä. Tervehdyspuheessaan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa, onnitteli tuoreita luutnantteja, muistutti heille asetetusta vastuusta sekä kehotti heitä kehittämään aktiivisesti itseään.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori prikaatikenraali Mika Kalliomaa

– Teitä odotetaan joukoissanne. Teillä on erinomaiset taidot ja tiedot aloittaa työnne. Olkaa rohkeita, avoimia ja aktiivisia tulevassa työyhteisössänne. Vastuunne teille uskotusta joukosta on kova ja jakamaton. Suhtautukaa tähän vastuuseen vakavuudella. Pääsette osoittamaan valmiutenne toimia niin hyvinä johtajina ja esimiehinä kuin myös hyvinä alaisina. Olennaista on, että huolehditte alaisistanne, kannatte työssä vastuunne, olette luotettava, oikeudenmukainen ja näytätte hyvää esimerkkiä. Kehittäkää itseänne aktiivisesti alusta saakka. Kukaan meistä ei ole valmiina.

Kalliomaa muistutti myös upseerikoulutuksen ja -kasvatuksen ytimestä: yhteiskunnan palvelemisesta.
– Ydin upseerikoulutukselle ja -kasvatukselle on säilynyt läpi vuosisatojen. Upseerien ammatin eetos on toimia yhteiskunnan palveluksessa. Yhteiskunnan palveluksessa oleminen voidaan määritellä arjessa monella tavalla. Yhteisen edun asettaminen aina viimekätisesti oman edun edelle on yksi tapa määritellä yhteiskunnan palveluksessa oleminen.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen muistutti puheessaan valmistuneiden luutnanttien kasvavasta vastuusta sekä yhteistyön merkityksestä.

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen

– Suurin muutos kadetista upseeriksi siirtyessä liittyy teille annettavaan vastuuseen. Vastuu tehtävistä ja alaisista - erityisesti asevelvollisista. Kasvanut vastuu ei tarkoita sitä, että toimisitte yksin. Arjen työ on yhteistyötä, jossa kokeneemmat opastavat nuorempia.

Kadettikurssin priimuksena valmistunut luutnantti Johannes Rantanen muisteli omassa puheessaan kolmen vuoden taivalta ja korosti opiskeluaikoina solmittujen ystävyyssuhteiden merkitystä.

Kadettikurssin priimus luutnantti Johannes Rantanen

…me ollaan päästy oppimaan, kokemaan, johtamaan, kouluttamaan ja välillä selviytymään monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti tulevia työtehtäviä ajatellen. Meidän oma työkalupakki on kuitenkin rajallinen ja toivon, että me päästään myös ylläpitämään ja hyödyntämään täällä syntyneitä ystävyyssuhteita. – – Me ollaan kohta kaikki uusien tehtävien ja haasteiden edessä, mutta mä uskallan väittää, että meillä on kyllä hyvät valmiudet tuleviin koitoksiin, Rantanen kiteytti.