Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Maasotakoulun päätös 12.4.2021

Maavoimat
14.4.2021 9.50

Maasotakoulu on tehnyt 12.4.2021 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan. Päätös koskee Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita 24. - 27.5.2021.

Maasotakoulu on tehnyt 12.4.2021 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.
Päätös koskee Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita 24. - 27.5.2021.

Päätös on nähtävillä Maasotakoulun asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Maasotakoulu, Lavolankatu 1, 53600 Lappeenranta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Janne Kolari puh. 0299 461 280 ja Heikki Tiainen puh. 0299 460 717. 

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tie-doksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoi-tuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Ilmoitus on julkaistu 14.4.2021.
 

Yleistiedoksianto