Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Yleistiedoksianto - Utin jääkärirykmentin päätös 15.12.2020

Maavoimat
7.1.2021 12.21

Utin jääkärirykmentti on tehnyt 15.12.2020 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoi-mintaan aikavälillä 1.−19.3.2021. Päätös koskee 1.−19.3.2021 välisenä aikana Angelin, Inarin, Sallan, Kuusamon, Rovaniemen, Pellon sekä Käsivarren erämaa-alueen alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita.

Utin jääkärirykmentti on tehnyt 15.12.2020 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tila-päisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoi-mintaan aikavälillä 1.−19.3.2021.

Päätös koskee 1.−19.3.2021 välisenä aikana Angelin, Inarin, Sallan, Kuusamon, Rovaniemen, Pellon sekä Käsivarren erämaa-alueen alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Liitteessä 2 on kartta-kuva alueesta. 

Päätös on nähtävillä Utin jääkärirykmentin komendantin toimistolla (Aarnikotkantie 1, 45410 Utti) ja Puolustusvoimien verkkosivuilla. Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Aapo Mäkiranta (0299 417 253).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tie-doksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoi-tuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Ilmoitus on julkaistu 7.1.2021.
 

Yleistiedoksianto