Hyppää sisältöön

Esiupseerikurssi 71 päättyy huomenna

Maanpuolustuskorkeakoulu
10.12.2020 14.42

Esiupseerikurssi 71:n valmistumista juhlittiin 9. ja 10.12.2020. Päätöstilaisuuksiin kuului päiväjuhla sekä seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Marsalkka Mannerheimin haudalla.

Esiupseerikurssi 71:lta valmistui 93 upseeria eri puolustushaaralinjoilta sekä rajavartiolinjalta, jotka komentajina, esikuntapäälliköinä tai komentajan apulaisina tulevat toimimaan työtehtävissä esikunnissa. Esiupseerikurssi on puolen vuoden mittainen sodan ajan tehtävien valmiuksia antava kurssi.

Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalirakennuksessa vietettiin eilen päätösjuhlaa koronavirustilanteen vaatimin poikkeusjärjestelyin. Kurssi oli jakautunut kolmeen erilliseen tilaan, joihin juhlasalin ohjelma streamattiin. Jokaisessa tilassa oli varmistetut turvavälit sekä jokaisella oli kasvomaski päällä.

Juhlan avasi Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio, avauspuheenvuorollaan esiupseerikurssin historiasta, sen tavoitteista ja vastuusta.

– Sodan ajan valmiuksiin tähtäävän esiupseerikurssin jälkeen on tärkeää, että muun koulutuksen kautta varmistetaan rauhan ajan tehtävien kannalta riittävä osaaminen. Tätä varten on puolustusvoimissa laaja täydennyskoulutuksen kokonaisuus, joka jakautuu puolustushaarojen ja toimialojen täydennyskoulutukseen. Kuten totesin teille tänään aamulla pitämälläni oppitunnilla: Vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä on teillä jokaisella itsellään. Ura- ja jatkokoulutuksen suunnittelun yhtenä työvälineenä on esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu, jossa oma halu täydennyskoulutuksesta on syytä tuoda esille. Puolustusvoimat työnantajana tietenkin lopulta ratkaisee, miten uranne rakentuu ja mitä kouluttautumista se edellyttää. Vaikka näin onkin, teidän valmistuneiden kannattaa olla oma-aloitteisia ja tehdä suunnittelua tulevaisuuttanne varten, Kallio sanoi.

Kurssin matka valmistumiseen oli hieman erilainen kuin aiemmilla kursseilla. Kurssi keskeytettiin keväällä koronavirustilanteen vuoksi, ja sitä jatkettiin syksyllä täydentävällä jaksolla, jotta opetustavoitteet saatiin täytettyä. 

– Kun keväällä tein päätöksen kurssin keskeyttämisestä, niin jo samalla määritettiin, että täydentävän jakson tulee olla opetukseltaan tehokas ja täysipainoinen. Toivottavasti onnistuimme tavoitteessa, vaikka tämä COVID19-tilanne edelleenkin rajoitti toimintaamme, Kallio pohti. 

Juhlassa oli kutsuvieraana myös Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä, joka kävi tuomassa Puolustusvoimien tervehdyksen valmistuneille opiskelijoille. Kurssin opiskelijoiden puheenvuorossa kapteeniluutnantti Marcus Duncker kertasi mennyttä puolta vuotta sekä koronavirustilanteen vaikutuksia kurssin toimeenpanoon.

– Vallitseva tilanne on vaatinut Maanpuolustuskorkeakoululta, kurssimme johdolta, ainelaitoksilta ja myös opiskelijoilta joustavuutta, puutteellisilla tiedoilla toimimista, reagointia ja nopeaa päätöksentekoa sekä vastuuta itsestämme ja muista. Tämän kaltaisissa tilanteissa toimiminen saattaa joskus aiheuttaa turhautumista ja keskittymistä pieniin epäkohtiin, suurempien kokonaisuuksien ja tavoitteiden sijaan, Duncker sanoi puheessaan.

 – Jos ajatellaan asiaa positiivisesti, vallitsevan tilanteen meille asettamat haasteet ovat juuri sellaisia, jotka kehittävät sotilasjohtajan ja -organisaation kykyä toimia poikkeusoloissa. Voimme varmasti kaikki jatkossa hyödyntää kurssin aikaisia kokemuksia johtamisesta poikkeuksellisissa tilanteissa ja opetuksen tai koulutuksen järjestämisestä erilaisin menetelmin niin positiivisessa mielessä kuin kehitystarpeidenkin näkökulmasta, Duncker jatkoi. 

Todistusten jaon lisäksi päätösjuhlassa palkittiin kurssilla ansioituneita henkilöitä.