Hyppää sisältöön

Inbjudan till mediernas representanter att närvara vid doktorspromotionen 7.9.2018

28.8.2018 15.43
Tiedote

Den andra doktorspromotionen i Försvarshögskolans historia äger rum på Ständerhuset i Helsingfors fredagen den 7 september 2018 med början klockan 11.00. Vid promotionsakten vigs doktorer i militärvetenskaper som har utexaminerats efter år 2013 till sin akademiska grad.

Vid promotionsakten promoveras dessutom Försvarshögskolans hedersdoktorer: republikens president Sauli Niinistö, rektorn för Försvarshögskolan i Sverige Romulo Enmark, bergsrådet Kari Jordan, professor Markku Löytönen, professor Paula Vanninen och professor Mikko Viitasalo.

Efter promotionsakten beger sig de nypromoverade och övriga närvarande vid promotionen i procession från Ständerhuset till festgudstjänsten i Domkyrkan med början klockan 14.00. Promotionsprocessionen går längs rutten Ständerhuset – Snellmansgatan – Regeringsgatan – Unionsgatan – Domkyrkans huvuddörr. Promotionsgudstjänsten inleds i Domkyrkan klockan 14.30.

Mediernas representanter är välkomna att närvara vid promotionsakten samt att följa med promotionsprocessionen och delta i promotionsgudstjänsten.

De representanter för medierna som deltar i promotionen bör anmäla sig till de olika programpunkterna senast 5.9.2018 på adressen [email protected]

Ytterligare information om Försvarshögskolans doktorspromotion:

http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sv/doktorspromotion-2018

Promotionens informationschef: Suvi Manelius tfn 0299 53 01 21.