Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin vaihtotilaisuus 29.6.

Maanpuolustuskorkeakoulu
29.6.2021 13.56
Kuvassa vasemmalta oikealle: nykyinen rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio, Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen ja tuleva rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa

Tiistaina 29.6. Santahaminassa juhlittiin Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin vaihtumista paraatin merkeissä. Vuodesta 2018 yliopiston rehtorina toiminut kenraalimajuri Jari Kallio saa seuraajakseen aiemmin Porin prikaatin komentajana toimineen prikaatikenraali Mika Kalliomaan.

Rehtori Kallio nosti puheessaan esiin Maanpuolustuskorkeakoulun lähes kolme vuosikymmentä kestäneen taipaleen aikana tapahtuneen kehityksen niin tutkimuksen, opetuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Hyvää palautetta upseerikasvatuksesta on saatu niin Puolustusvoimien kuin Rajavartiolaitoksen puolesta. Myös tulevaisuuden suunnitelma on selkeä. 

– Polkua 30-luvulle viitoittaa strategia-asiakirjamme, jossa Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitetilaksi ja visioksi on kirjattu: tutkitulla tiedolla ja innovatiivisella opetuksella tulevaisuuden sotataidon ytimessä. 

MPKK:n nykyinen rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio

Kallio korosti, että Maanpuolustuskorkeakoulun on jatkossakin tärkeä keskittyä tiiviisti päätehtäväänsä, upseerien kouluttamiseen ja kansakunnan kokonaisturvallisuuden edistämiseen sotatieteellisellä tutkimuksella ja osaamisella. Hän myös kiitti Maanpuolustuskorkeakoulun yhteistyökumppaneita vuosien aikana saadusta tuesta, joka on osaltaan mahdollistanut tehtävässä onnistumisen. 

– Useat tutkimuslaitokset, yritykset ja säätiöt tukevat toimintaamme merkittävillä tavoilla. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyötahoja sekä tukijoitamme. 

Lopuksi hän kiitti koko Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita yhteisistä viimeisestä kolmesta vuodesta, todeten samalla yliopiston siirtyvän hyviin käsiin. 

– Vaikka mieli on haikea, minun on kuitenkin helppo siirtyä reserviin, koska tiedän Maanpuolustuskorkeakoulun siirtyvän tänään prikaatikenraali Mika Kalliomaan alaisuuteen. Onnittelen sinua Mika ja toivotan sinulle mitä parhainta menestystä ja sotilaan onnea!

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin tehtävään astuva Mika Kalliomaa kertoi hetkessä olevan paljon kotiin paluun tuntua. 

– Seisoin ensimmäistä kertaa paraatikentällä tämän lipun kanssa alle 30-vuotiaana yliluutnanttina. Silloin lippu oli vuoden vanha. Sen jälkeen olen saanut nähdä Maanpuolustuskorkeakoulun kehitystä eri osastojen ja yksiköiden sisältä vuosien varrella. 

MPKK:n tuleva rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa

Myös Kalliomaa totesi MPKK:n uuden strategian antavan erinomaisen suunnan alati muuttuvassa maailmassa, jossa opiskelijoiden tulee muiden vaatimusten lisäksi hallita tiedon hakuun ja käsittelyyn liittyvät taidot. Hän myös korosti upseerin työn olevan viime kädessä yhteisen edun asettamista oman edun edelle. 

Lopuksi hän kiitti lämpimästi Kadettikoulun aikaista opettajaansa, kenraalimajuri Jari Kalliota erinomaisesta työstä Maanpuolustuskorkeakoululla ja kaaderillisesta ohjauksesta uuteen työhön.