Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Menestystä Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -kilpailussa

Maanpuolustuskorkeakoulu 27.3.2019 10.42
Tiedote

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry on palkinnut sotahistorian alan tutkielmien valtakunnallisessa pro gradu -kilpailussaan Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuneen kapteeniluutnantti Mikael Tammisalon.

Sotatieteiden maisteriksi valmistunut kapteeniluutnantti Mikael Tammisalo voitti kilpailun ensimmäisen palkinnon tutkielmallaan Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan - Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944−1960.

− Gradujen aiheita valittaessa sain kuulla, että merivalvontaa käsittelevää aiempaa tutkimusta ei juurikaan ollut. Kylmän sodan aikakausi, suomalaisen sotataidon kehitys ja merellinen toimintaympäristö ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani, joten sotien jälkeisen ajanjakson merivalvonnan kehitys oli sekä kiinnostava että tarpeellinen tutkielman aihe. Koin palkitsevana tilaisuuden tuottaa aidosti uutta tietoa merivalvonnan kehitykseen liittyen. Lisäksi merivalvonnan nykytila oli minulle tuttu aiemman palvelusurani perusteella, josta oli osaltaan hyötyä tutkimustyössä, Tammisalo sanoo kertoessaan syitä aiheenvalinnalle.

Ensimmäinen palkinto tasapainoisella pro gradu -tutkielmalla

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry esitti perusteina ensimmäiselle palkinnolle muun muassa johtopäätösten muodostamista tukevan, suvereenin sekä kriittisen alkuperäislähdemateriaalin hallinnan. Tutkimuksen lähteinä käytettiin asiakirja- ja kirjallisuuslähteitä, muun muassa merivalvontaa käsitteleviä Puolustusvoimien asiakirjoja. Tutkielma sai kiitosta myös sen tasapainoisuudesta sekä loogisesta etenemisestä.

Tammisalon suunnitelmissa on jatkaa aiheen tutkimista jatkossakin.

− Olen kiitollinen Suomen Sotahistorialliselta Seuralta saamastani tunnustuksesta ja ilahtunut siitä, että tutkielmani kesti myös valtakunnallisen vertailun. Palkinto myös lisäsi uskoa omiin tutkijanvalmiuksiini ja antoi lisää kipinää jatko-opintoihin hakeutumiseen sekä samaan aiheeseen liittyvän jatkotutkimuksen aloittamiseen, Tammisalo kertoo.

Sotahistorian opetus Maanpuolustuskorkeakoulussa

Sotataidon laitos opettaa Maanpuolustuskorkeakoulussa operaatiotaitoa ja taktiikkaa, sotahistoriaa ja strategiaa. Sotahistorian pääopettaja, everstiluutnantti Rauno Leppiviita nimeää sotahistorian opetuksen keskeiseksi tavoitteeksi tukea erityisesti operaatiotaidon ja taktiikan opetusta tuomalla siihen mukaan historiallisen viitekehyksen. Lisäksi Leppiviita mainitsee päätöksentekotilanteen arviointikyvyn kehittämisen eri kurssitasoilla. Myös puolustushaarojen yhteistoiminnan ja sotataidon taustan ymmärtäminen ovat opetuksen keskiössä.

Sotahistorian opetuksessa käytetään Maanpuolustuskorkeakoulussa monipuolisia opetusmenetelmiä. Leppiviidan mukaan perinteiset yliopistoluennot eivät ole pääroolissa sotahistorian opetuksessa ja kurssitasosta riippuen suuri osa opetuksesta toteutetaan esimerkiksi vuorovaikutteisia keinoja käyttäen. Opetuksessa käytetään esimerkiksi ryhmätöitä, virtuaalista oppimisympäristöä ja opintomatkoja.

Tammisalon gradu on luettavissa julkaisuarkisto Doriassa.

Muut tapahtumat