Hyppää sisältöön

MPKK:lle myönnettiin WWF:n Green Office-sertifikaatti

Maanpuolustuskorkeakoulu
7.9.2021 15.26
Tiedote

MPKK:lle myönnettiin WWF:n Green Office -sertifikaatti 19.8.2021 suoritetussa tarkastuksessa. Tarkastuksessa käytiin läpi MPKK:n ympäristösuunnitelma sekä Green Office -ohjelman kriteeristö. MPKK:n erityisiksi vahvuuksiksi nostettiin ympäristöohjelman käsittely kaikilla tutkintotasoilla ja uuden henkilöstön perehdytyksessä sekä jätteiden kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksien uudistaminen.

WWF:n Green Office -ohjelmassa sitoudutaan vähentämään toimistotyöstä ja toimistotyöskentelystä aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja luonnonvarojen kulutusta. Ohjelmaan liittymisen myötä toteutetaan itsearviointi, minkä perusteella laaditaan ympäristöohjelma ja noin vuoden kuluttua liittymisestä on ensimmäinen tarkastus. Green Office -sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on, että organisaatio täyttää Green Office -kriteerit joko kokonaan tai osittain. MPKK:lla suoritettiin 19.8.2021 ohjelman ensimmäinen tarkastus, joka päättyi Green Office -sertifikaatin myöntämiseen. Tarkastuksessa arvioitiin eri osa-alueilla tehtyjen toimenpiteiden tavoitteenmukaisuutta, kuten johtamista, viestintää, energiankulutusta, hankintoja, kierrätystä sekä liikkumista. Toteutetussa tarkastuksessa todettiin MPKK:n täyttävän Green Office -ohjelman kriteeristön ja ympäristöohjelman vastaavan ohjelman tavoitteita. 

Vastuullisuus on MPKK:n strategian 2020-2025 keskeinen teema ja näin ollen MPKK:n laatupäällikkö Tarja Hettulan mukaan Green Office -ohjelmaan liittyminen oli luonteva vaihtoehto, sillä myös moni yhteistyökumppani on osana samaa ohjelmaa. 

– MPKK otti vastuullisuuden erityisteemaksi strategiassaan 2020-2025 ja ympäristötyö on osa tätä vastuullisuustyötä. Mietittiin, että miten ympäristötyötä voitaisiin edistää meille sopivalla tavalla ja totesimme, että Green Office olisi meille sopiva. Ympäristöasioissa tulee aika nopeasti eteen yhteistyökumppanien kanssa toimiminen esimerkiksi ruokahuollon, siivouksen ja kiinteistöjen osalta, kun käytämme samaa työkalua, on helppo keskustella, sillä puhutaan heti samoista asioista, Hettula kertoo.

Tarkastuksessa MPKK:n vahvuuksiksi ympäristötoimien osalta nostettiin ympäristöohjelman käsittely kaikilla tutkintotasoilla ja uuden henkilöstön perehdytyksessä sekä jätteiden kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksien uudistaminen. Tarkastuksessa kehitysehdotukseksi nostettiin lajitteluohjeistuksen parantaminen erityisesti muuttojen yhteydessä. Hettulan mukaan tähän on tartuttu ja lajitteluohjeistusta tullaan parantamaan. 

– Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen on ollut näkyvin toimenpide. Henkilökohtaiset roskikset on poistettu työhuoneista ja kaikki roskat tulee lajitella. Kun aluksi keräsimme ehdotuksia mitä voisimme tehdä ympäristöasioissa, niin kierrätysasiasta tuli opiskelijalta aloite. Ulkokeräyspisteet käytiin myös läpi ja niitä merkitään selkeämmin, jotta meillä asuvat opiskelijat osaavat helpommin viedä jätteet oikeisiin paikkoihin, Hettula sanoo.

Myönnetty sertifikaatti kattaa MPKK:n toimipisteet Santahaminassa, Maneesikadulla, Vantaan museokeskuksessa ja Suomenlinnassa sekä Merisotakoululla käytössä olevat tilat että Sotamuseon näyttelytilat. 

Green Office -tarkastus on jatkossa kolmen vuoden välein. Ympäristöohjelmaa päivitetään kuitenkin vuosittain ja toimien etenemisestä raportoidaan Green Officen raportointityökaluilla, kuten hiilijalanjälkeä mittaavalla Ilmastolaskurilla. Hettulan mukaan työn edetessä myös muita mittareita voidaan ottaa käyttöön. Keskeistä onkin pitkäjänteinen työ ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi.