Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Sotatalouden ja Tekniikan lisäopinnot 14 -kurssi päätökseensä

Maanpuolustuskorkeakoulu 29.5.2019 14.04
Tiedote

Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot -kurssi parantaa opiskelijoiden valmiuksia toimia puolustusvoimien suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen sekä teknisen tutkimuksen ja analysoinnin tehtävissä. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin käyneille ja sotatieteiden maistereille.

Opintojaksolla perehdytään sotatalouteen, sotatekniikkaan ja operaatioanalyysiin

Yhdeksän kuukauden mittaisella lisäopintokurssilla opiskelijoita koulutetaan muun muassa toimimaan suorituskyky- ja tutkimushankkeissa, järjestelmäkehityksessä, suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon suunnittelussa sekä järjestelmien kehitykseen liittyvässä tutkimuksessa/hankkeissa. Opiskelijoilla on kurssin päätyttyä valmiudet tehdä sekä suorituskykyä että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä tarkasteluja sekä analyyseja.  

Päätöstilaisuudessa puhunut Pääesikunnan logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Janne Jaakkola toi puheenvuorossaan esille kurssin merkittävyyden. Hän korosti puheessaan erityisesti yhteistoimintaa, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Jaakkola totesi, että Puolustusvoimilla on oltava asiantuntevaa ja osaavaa henkilökuntaa, joka työskentelee yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden, kuten esimerkiksi tulevan hallituksen päätöslistalla olevien laivue- ja hävittäjähankkeiden parissa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.


Mielenkiintoinen kurssi on antanut eväitä omalla uralla kehittymiseen

Kapteeni Henri Pitkäkoski piti päätöstilaisuudessa opiskelijan puheen, jossa hän kiitti erityisesti kurssinjohtaja Tapio Pauria esimerkillisestä ja johdonmukaisesta tavasta johtaa kurssia. Pitkäkoski totesi, että kurssin yhteishenki oli hieno ja odotukset opintojakson suhteen ylittyivät, vaikka niitä oli paljon. Hän kertoi, että yhteistyö kurssin aikana eri alojen asiantuntijoiden kanssa on ollut mielenkiintoista ja opettavaista. Myös opintojen aikana järjestetyt harjoitteluneuvottelut jäävät mieleen valmistavina kokemuksina työelämän neuvotteluja varten.

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki