Hyppää sisältöön

Sotilasprofessori Huhtinen kävi vierailulla Newcastlen yliopistossa

Maanpuolustuskorkeakoulu
11.11.2019 9.50
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselta toimi vierailevana professorina Newcastlen yliopistossa Englannissa 5.9–25.10.2019. Professori Huhtinen kertoo kokemuksestaan ja neuvoo, kuinka kansainväliseen korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön voi valmistautua.

Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet edellyttävät tutkijoiden kansainvälistä verkottumista. Koska Maanpuolustuskorkeakoulu on haluttu yhteistyökumppani muiden korkeakoulujen ja yliopistojen silmissä, olen saanut mahdollisuuden olla mukana kahdessa Suomen Akatemian hankkeessa alahankejohtajana. Ensimmäinen hanke oli nimeltään HYTE, eli Hybridi ja terrorismi mediassa ja viestinnässä, ja toinen oli #Agents, jossa käsiteltiin nuorten käsityksiä sosiaalisen median maailmasta.

Hankesuunnitelmaa laadittaessa heti alkuvaiheessa on oleellista löytää kansainvälinen yhteistyökumppani ja yliopisto, jossa vierailu olisi mahdollista. Akatemian hankkeet käyvät läpi kansainvälisten arvioitsijoiden kaksivaiheisen arvioinnin. Oleellista on, että hakemuksen hankejohtajalla ja alahankkeiden johtajilla on riittävän kansainvälinen ja korkeatasoinen julkaisuluettelo sekä riittävät kansainväliset yhteistyökumppanit.

Itselläni on ollut onni tutustua laajasti alansa parhaissa julkaisuissa kirjoittaneeseen organisaatio- ja informaatiovaikutusten tutkijaprofessori Iain Munroon. Kansainvälisissä konferensseissa tehty yhteistyö vuosina 2016–2018 toi lopulta mahdollisuuden pyytää Munrolta suositusta vierailulle Newcastlen yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän tällä hetkellä opettaa.

Tarvitsin Suomen Akatemian hakemukseen lisäksi Newcastlen yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanin kutsukirjeen vierailusta. Kun saimme tutkijoiden kanssa tietää, että olimme saaneet rahoituksen ja läpäisseet kahden arvioinnin seulan, aloin välittömästi keskustella professori Munron kanssa sopivasta ajankohdasta Englannin-vierailulle. Ajankohdaksi muodostui syyslukukausi 2019.

Vierailijaprofessuuri avaa mahdollisuuksia myös luentojen ulkopuolella

Professori Munro luennoi syksyllä kolmea kurssia kandi- ja maisteritason opiskelijoille. Ne käsittelivät sosiaalista mediaa, yritysten ja organisaatioiden etiikkaa sekä yritysstrategioita. Sovimme professori Munron kanssa, että osallistuisin hänen tutkijoidensa seminaariryhmään viikoittain ja pitäisin 2–3 luentoa hänen opettamillaan kursseilla.

Kaikilla kursseilla yhtenä ulottuvuutena oli informaatiovaikuttaminen viimeaikaisten poliittisten esimerkkien valossa. Erityisesti Brexit, Trump, Greta Thunberg ja huoli ilmaston tilasta nousivat esille keskusteluun nuorten opiskelijoiden toimesta. Asioiden kriittiseen tarkasteluun ei voitu kuitenkaan siirtyä heti, koska perusasioiden opettaminen oli tehtävä ensin.

Opiskelijat arvioivat opetusta kaksi kertaa lukukaudessa, mikä tekee opetuksen valmistelusta tärkeää opettajille. Luentojen ja kurssien on vastattava tarkasti opiskelijoiden tasoa ja haluja. Osallistuminen opetukseen, sen seuraaminen ja opiskelijoiden tapaaminen avasivat hyvin kuvaa siitä, millä tasolla opetuksessa mentiin.

Yhtenä keskeisenä haasteena oli kielitaito: erityisesti Aasiasta tulevilla opiskelijoilla oli haasteita nuoren ikänsä vuoksi akateemisen kielen hallinnassa. Opiskelijat olivat pääosin naispuolisia ja Aasiasta, mikä on kasvava trendi englantilaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Opintojen aloitusikä on 19–20 vuotta, ja aasialaisten osuus on koko ajan kasvamassa.

Tärkein anti vierailulla oli kuitenkin mahdollisuus katsoa uuden tutkimuspaperin laadintaa yhdessä professori Munron kanssa ja suunnitella sen esittelyä seuraavan vuoden konferenssitarjonnassa. Työtä ja sen prosessia voidaan edistää myöhemmin sähköposteilla, mutta ideointivaihe ei luonnistu verkon yli tapahtuvalla nikkaroinnilla. Ideointivaiheessa on tärkeää, että yhteistyö tapahtuu kasvokkain.

Käytännön järjestelyt sujuivat vaivattomasti

Kun saavuin Englantiin 15. syyskuuta, uudet opiskelijat eivät olleet vielä tulleet paikalle. Englannissa opinnot alkavat 2–3 viikkoa myöhemmin kuin Suomessa. Kulkuluvan, yliopiston sähköpostitilin ja tietokantoihin pääsyn hankkiminen tapahtuivat yllättävän nopeasti, koska tulin paikalle ennen perus- ja jatko-opiskelijoiden massoja. Kulkulupa, sähköposti sekä työpiste olivat valmiina jo toisena päivänä tulostani. Sain työpöydän ja pöytätietokoneen avokonttorista muiden vierailevien tutkijoiden kanssa.

Majoitusvaihtoehtoja oli kampusalueella riittävästi. Majoitus oli melko edullinen, ja asunnon valinta vierailun ajaksi järjestyi internetin kautta. Valinnanvaraa oli solumajoituksesta lähes hotellitasoa vastaavaksi.

Newcastlen yliopiston tarjoamat kirjastopalvelut olivat myös erinomaiset. Kirjojen ja artikkelien etsintä verkossa oli vaivatonta, koska yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla operoitiin kaikissa yliopistopalveluissa. Tarvittavien sivujen skannaaminen kävi helposti, ja kirjastot olivat avoinna myös viikonloppuisin.

Yksi mielenkiintoinen viikoittainen tapahtuma oli opetushenkilökunnan ja tutkijoiden muodostama lukupiiri. Viikon aikana luettiin jokin suppeahko, mutta sisällöltään merkittävä teos, ja perjantaisin kokoonnuttiin keskustelemaan kyseisestä kirjasta.

Yleisesti hallintovierailun järjestämistä varten yhteistyö Newcastlen yliopiston kanssa sujui helposti. Newcastlen yliopisto on tyypillinen ison luokan yliopisto useine tiedekuntineen, ja yleinen opintohallinto on tehty mahdollisimman joustavaksi opiskelijamäärien ja erilaisten taustojen vuoksi.

Kaiken kaikkiaan reilun kuukauden vierailun jälkeen arvostan Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen laatua, ja totesin, että olemme monessa suhteessa kuin mitkä tahansa muut kansainväliset yliopistot.