Hyppää sisältöön

Väitöstilaisuus luottamuksesta ja rutiineista monitoimittajaverkostoissa

Maanpuolustuskorkeakoulu
16.8.2021 12.13
Tiedote

Kapteeni Markus Gardbergin johtamisen tieteenalaan lukeutuva väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talon auditorio Itälinnakkeessa perjantaina 10. syyskuuta 2021 kello 12 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen ja vastaväittäjänä professori (emer.) Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta.

Gardbergin väitöskirjan otsikko on Trust and Routines in Multi-supplier Networks ja se on laadittu johtamisen tieteenalalle. Väitöskirjassa tarkastellaan luottamuksen rakentumista ja rutiinien muodostumista monitoimittajaverkostoissa. Näiden verkostojen erityispiirteenä on, että toimijat voivat samanaikaisesti olla keskenään kilpailijoita, mikä aiheuttaa omat haasteensa verkostojen toiminnalle. Verkostojen on kuitenkin toimittava tehokkaasti, koska Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittäminen on usein niiden varassa. 

Väitöskirjassa esitetään, että luottamus rakentuu, kun puitteet ja toiminta ovat oikeanlaiset. Puitteista esiin nousi esimerkiksi kulttuuri, selkeät roolit ja vastuut, sopimukset, prosessit sekä viestintäfoorumit. Toiminnasta puolestaan käyttäytymissäännöillä, kuten omien tavoitteiden asettelulla, sekä avoimella viestinnällä havaittiin olevan erittäin suuri rooli luottamuksen rakentumisessa.

Rutiineiden osalta väitöskirjassa tarkasteltiin mitä ja miten verkostoissa pyritään tekemään muodostamaan rutiineiksi sekä mitkä tekijät tukevat tai haittaavat rutiinien muodostumista. Toimijat pyrkivät muodostamaan rutiineja ennen kaikkea prosesseista sekä vastuista. Tähän pyritään asettamalla erilaisia rajoituksia sekä esimerkiksi työpajojen, koulutuksen tai viestinnän kautta. Rutiinien muodostumista tukevat erilaiset ympäristöön, toimijoihin ja toimintaan liittyvät tekijät, kuten kokemus, yksilöiden osaaminen, toimijan koko, ymmärrys toisten toimijoiden tilanteesta sekä selkeät vastuut, ohjeet ja viestintä. Vastaavasti rutiinien muodostumista haittaavat esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuminen, yhtiöiden tavoitteet, siiloutuminen tai sekava johtaminen.

Teoreettisella tasolla väitöskirjassa tarkastellaan luottamuksen ja rutiinien suhdetta ennustettavuuteen. Nykypäivänä ennustettavuus on entistä suuremmassa roolissa, koska maailma muuttuu valtavalla vauhdilla. Tällöin toimijoiden on kyettävä mahdollisimman hyvin ennakoimaan tulevaa, jotta he eivät jäisi jälkeen muutoksessa. Rutiinit ja luottamus tarjoavat ennustamiseen yhden keinon, koska usein kertovat mitä tulevaisuudessa ainakin pitäisi tapahtua.

Väittelijä kapteeni Markus Gardberg on logistiikkaupseeri ja toiminut viime vuodet Maanpuolustuskorkeakoululla taktiikan opettajana. Väitöskirjaa hän alkoi laatia vuonna 2017 huomatessaan monitoimittajaverkostojen aiheuttamat haasteet Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiselle.

Koronavirustilanteesta johtuen yleisö ei voi osallistua tilaisuuteen paikan päällä. Väitöstilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanavalla

Väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta

Väittelijän yhteystiedot
Markus Gardberg
[email protected]