101. kadetti- ja 84. merikadettikurssin valmistumista juhlittiin perinteikkäin menoin

Maanpuolustuskorkeakoulu 25.8.2017 15.06
Tiedote

101. kadetti- ja 84. merikadettikurssi valmistuivat sotatieteiden kandidaateiksi tänään perjantaina 25. elokuuta. Valmistuneita luutnantteja on yhteensä 150.

Kadettien juhlapäivä alkoi aamulla kunnianosoituksella Maanpuolustuskorkeakoulun Sankariaulassa. Santahaminasta he siirtyivät Hietaniemen hautausmaalle laskemaan seppeleet Sankariristille sekä marsalkka Mannerheimin haudalle.

Kunnianosoitusten jälkeen kadetit marssivat Eduskuntatalolta Tasavallan presidentin linnaan, jossa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi heidät luutnanteiksi ja nimitti määräaikaisiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerien virkoihin. Kurssilaisten vannottua virkavalansa tasavallan presidentti sekä tilaisuuteen osallistuneet puolustusministeri Jussi Niinistö ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg onnittelivat tuoreita luutnantteja.

Tämän jälkeen vuorossa oli vielä päätöstilaisuus Helsingin yliopiston juhlasalissa. Siellä valmistuville jaettiin todistukset ja stipendit. Tilaisuuden tervetuliaispuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki. Puheessaan hän muun muassa kertasi suomalaisen upseerikoulutuksen historiaa.

– Vierineet vuodet sekä sodat, joihin suomalaiset upseerit ovat ottaneet osaa, ovat osoittaneet suomalaisen upseerikoulutuksen seuraavan aikaansa täyttäen sille osoitetut vaatimukset tuottaa päteviä kouluttajia ja johtajia niin sodan kuin rauhan ajan tarpeisiin, Korkiamäki kehui.

Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg muistutti juhlatilaisuuden puheessaan, kuinka muuttunut turvallisuustilanne on vaatinut valmiuden ja puolustuskyvyn kehittämistä. Hän painotti nuorten upseerien roolia muutosten toimeenpanossa.

– Seuratkaa aikaanne, olkaa kiinnostuneita asioista laajasti sekä pyrkikää suhtautumaan palautteeseen avoimesti ja siitä oppia ottaen, Lindberg kehotti.

Opiskelijoiden puheen piti luutnantti Jaakko Vilander, joka palkittiin kadettikurssin sekä merisotalinjan priimuksena. Puheessaan hän korosti sotilaiden yhteishengen tärkeyttä.

– Vaikka taistelukokemukseni on olematon, uskallan jopa väittää, että taistelukäyttäytymisen kannalta yhteishenki on yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi kuin taistelutekninen tai sotataidollinen osaaminen, Vilander sanoi.

Hän nosti esiin myös kotiväen ja läheisten tärkeyden:

– He edustavat kotia, josta olemme varhaiskasvatuksemme saaneet, johon olemme aina pyyteettömästi tervetulleita palaamaan ja jonne toistuvasti ajatuksissamme palaammekin, kun emme ruumiillisesti läsnä kykene palvelukseltamme olemaan.

Maasotalinjan priimusstipendin sai luutnantti Erkki Saarikoski, ja ilmasotalinjan priimusstipendillä palkittiin luutnantti Antti Juvonen.