Ensimmäisen kadettikurssin karikatyyrit myös nettisivuilla

Maanpuolustuskorkeakoulu 4.2.2019 9.14
Tiedote

Itsenäisen Suomen kadettikoulutus 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi viime viikolla Instagramissa vanhoja karikatyyrejä ensimmäiseltä kadettikurssilta, joka aloitti opintonsa Kadettikoulussa vuonna 1919.

Kenraalimajuri Ignatius

Johannes Ignatius (8.10.1871−3.3.1941) aloitti Haminan kadettikoulun 14.7.1885 ja valmistui kornetiksi vuonna 1892. Sen jälkeen hän jatkoi opintojaan Pietarin sota-akatemiassa vuosina 1896−1899. Ignatius erosi Suomen Rakuunarykmentistä kieltäydyttyään vannomasta uutta venäläisen kaavan mukaista sotilasvalaa. Tammikuussa 1918 hän osallistui Mannerheimin muodostamaan esikuntaan, josta erosi saman vuoden toukokuussa. Kenraalimajuriksi noussut Ignatius palasi uudestaan palvelukseen vuonna 1919 ja toimi yleisesikunnan päällikkönä sekä sotakoulujen tarkastajana sekä oli mukana perustamassa Kadettikoulua. Talvisodan syttyessä marraskuussa 1939 kenraaliluutnantti Ignatius ilmoittautui vapaaehtoisena ylipäällikön käytettäväksi, jonka jälkeen hän toimi Mannerheimin henkilökohtaisena edustaja Torniossa.

 

 

 

 

Kenraaliluutnantti von Gerich

Paul von Gerich (9.8.1873−3.2.1951) valmistui Haminan kadettikoulusta vuonna 1895. Ensimmäisessä maailmansodassa von Gerich osallistui taisteluihin Puolassa, Galitsiassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Ensimmäiselle kadettikurssille von Gerich opetti taktiikkaa, ja toimi tehtävässä vuoteen 1925 asti. Lisäksi hän julkaisi aikaisemmin Venäjällä kirjoittamiaan ohjesääntöjä suomen- ja ruotsinkielisenä Upseerin käsikirjasto ja Officerens handbibliotek -kokonaisuuksina.

 

 

 

 

 

 

 

Eversti Nenonen

Wilho Nenonen (6.3.1883−17.2.1960) opiskeli Pietarissa, Mihailovin tykistöakatemiassa ja osallistui ensimmäiseen maailmansotaan. Suomen sisällissodassa hän toimi tykistön tarkastajana. Sisällissodan jälkeen Nenonen toimi tykistön tarkastajana, aselajin ylimpänä johtajana melkein yhtäjaksoisesti vuodesta 1920 vuoteen 1937. Ennen talvisotaa hän kehitti tykistölle tulenjohtokortin, joka helpotti merkittävästi tulenjohtajan toimintaa. Häntä pidetään Suomen tykistön merkittävämpänä kehittäjänä.

 

 

 

 

 

 

 

Everstiluutnantti Talvitie

Jääkärilääkintäeverstiksi noussut Juho Talvitie (13.5.1887−1.4.1950) suoritti opintonsa Saksassa, Sveitsissä ja Suomessa. Ensimmäisessä maailmansodassa hän osallistui taisteluihin sekä Saksan itä- että länsirintamalla. Talvitie saapui kapteenina Suomeen helmikuussa 1918, jonka jälkeen hän toimi Sotaministeriön eläinlääkintäosastolla ja Ratsuväkiprikaatissa eläinlääkärinä. Kadettikoulussa Talvitie opetti hippologiaa vuosina 1919−1921 ja 1927−1928. Vuonna 1927 hänet nimitettiin sotaväen ylieläinlääkäriksi.

 

 

 

 

 

 

Kadettikersantti Paischeff

Waldemar Paischeffin kadettinumero on kaksi, koska hän oli ensimmäisen kadettikurssin pisin kadettialiupseeri. Sotilasurallaan Paischeff saavutti majurin sotilasarvon. Upseeriuran jälkeen hän työskenteli Stockmannin henkilöstöpäällikkönä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadetti Wrede af Elimä

Kadetti numero 20, Henrik Wrede af Elimä oli vapaaherra ja ratsumestari. Hän oli yksi Suomen tunnetuimista ratsastajista saaden lukuisia palkintoja kenttä-, este- ja kouluratsastuksesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadetti Lindberg

Kadetti numero 57, Frans Lindberg on kuvattu ensimmäisen kadettikurssin oppilaiden joukossa, vaikka itse asiassa hän suoritti opintonsa kadettikurssilla numero kaksi. Hän suoritti opintonsa vuosina 1919−1921. Lindberg saavutti urallaan majurin sotilasarvon.

Kadetti numero 1 - Reino Laine

Instagram -päivitysten ensimmäisen päivän henkilöksi valikoitui Reino Laine, joka sai kadettinumerokseen numeron 1. Vuonna 1897 syntynyt Laine oli kurssinsa komppaniavääpeli (nykyinen kadettivääpeli) ja priimus. Hän aloitti opintonsa Deutsch-Finnische Fahnenjunkerschulessa, josta siirtyi Kadettikouluun 25.1.1919. Tämän jälkeen Laine palveli Porin Rykmentissä ja Kadettikoulussa. Laine erosi palveluksesta terveydellisistä syistä vuonna 1922. Katso Laineen kuva täältä.

Kadettinumerot pituusjärjestyksen mukaan

Kadettikoulussa Laine on samanaikaisesti sekä 1. vuosikurssin priimus että komppaniavääpeli. Tästä syystä hän sai ensimmäisen numeron. Laineen jälkeen tulevat numerot jaettiin kadettialiupseereille pituusjärjestyksessä. Tässä mittelössä kadettikersantti Paischeff voitti, saaden itselleen numeron kaksi. Kadettialiupseerien jälkeen numerot jaettiin kadeteille, joista kadetti Laaksonen oli pisin. Viimeisen numeron sai kadetti Indrenius-Zalewski (numero 56), joka ei siis suoriutunut opinnoissaan heikosti vaan oli koko vuosikurssin lyhyin kadetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tapahtumat