Hundraårsjubileet av kadettutbildningen i det självständiga Finland firas med jubileumsparad på Senatstorget

Försvarshögskolan 21.1.2019 11.12
Pressmeddelande

Försvarshögskolan arrangerar en jubileumsparad med förbimarsch för att högtidlighålla kadettutbildningens hundraårsjubileumsår i Helsingfors, på Senatstorget fredagen den 1 februari 2019. Paraden tas emot av Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio. Paradtrupperna kommenderas av Kadettskolans chef, överste Juha Helle.

I paraden deltar alla för tillfället studerande kadettkurser och Kadettskolans personal. Avdelningens totala styrka är ca 450 personer.

Försvarshögskolan hälsar alla varmt välkomna att följa med paraden och förbimarschen. Dessutom är kadettofficerare (inklusive de som ingår i reserven och de som har avgått från ordinarie tjänst) välkomna att representera sin egen kurs och delta i förbimarschen i kaderavdelningen.

Tidtabell för evenemanget

Klockan 09.45 Uppställningen för mönstring börjar

Klockan 10.00 Mönstringen börjar

Ca klockan 10.25 Förflyttning till förbimarschen

Följ med paraden

Allmänheten kan följa med paraden från Helsingfors domkyrkas trappa och på Senatstorget på ett område som reserveras för allmänheten. Man kan också följa med paraden på Försvarshögskolans sociala medier under hashtag #mpkkfi.

Paradens inverkan på trafiken i området

I området vid Senatstorget råder parkeringsförbud och begränsningar i trafiken 1.2.2019 kl. 9.30–11.30. Specialarrangemangen gäller det område som ligger mellan Alexandersgatan och Kyrkogatan samt mellan Snellmansgatan och Unionsgatan. Dessutom gäller begränsningen Snellmansgatan på avsnittet mellan Kyrkogatan och Fredsgatan (framför Ständerhuset). Det blir också ändringar i kollektivtrafiken i området under paraden och förbimarschen.

Anvisningar till kadettofficerare i kaderavdelningen

Alla kadettofficerare kan delta i förbimarschen i kaderavdelningen. Kaderavdelningen samlas omedelbart efter mönstringen på Snellmansgatan framför Ständerhuset, där grupperingen för förbimarschen beordras. Kaderavdelningens utrustning är paraduniform (pälsmössa och ytterrock) utan värja.

Kontaktpersoner

Paradens allmänna arrangemang
Kadettskolans biträdande chef, major Jouni Kaunismäki
tfn 0299 530 225, [email protected]

Säkerhetsärenden
Säkerhetschef, kaptenlöjtnant Jari Chrons
tfn 0299 530 112, [email protected]

Paradinformation
Informationschef Suvi Manelius
tfn 0299 530 121, [email protected]