Eversti Jokisesta Maanpuolustuskurssien johtaja
Kadettikoulun johtaja vaihtuu

Maanpuolustuskorkeakoulu 31.7.2018 16.04
Tiedote

Tiistaina 31.7. Maanpuolustuskorkeakoululla juhlistettiin Kadettikoulun johtovastuun vaihtoa. Kaksi ja puoli vuotta Kadettikoulun johtajana toiminut eversti Jukka Jokinen luovutti tehtävät everstiluutnantti Juha Helteelle. Eversti Jokinen puolestaan aloittaa Maanpuolustuskurssien johtajana 1.7.

Eversti Jokinen nosti tilaisuuden puheessaan esiin palvelustehtäväänsä vahvasti värittäneen uudistetun sotatieteiden kandidaatin tutkinnon toimeenpanon. Jokisen mukaan opetuksesta saatujen havaintojen ja kerätyn palautteen myötä on onnistuttu kehittämään opetussuunnitelmaa ja sen toimeenpanoa vastaamaan vielä paremmin sotatieteiden kandidaatin tutkinnolle asetettuja tavoitteita.

- Koen, että uudistettu opetussuunnitelma on nyt vahvalla pohjalla. Sen tavoitteet antavat kadeteille vahvan osaamisen ensimmäisiin normaaliolojen ja poikkeusolojen tehtäviin luoden hyvin perustan tuleviin opintoihin ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Samalla näen, että opetussuunnitelmatyöstä voidaan nyt entistä enemmän keskittyä opetuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseen, Jokinen sanoi puheessaan.

Kadettikoulun johtajan tehtävät vastaanottava Helle halusi puheessaan osoittaa kiitokset Jokiselle menestyksekkäästä työstä. Helle koki, että linjapuheeseen ei ollut tarvetta.

- Koulu on erinomaisessa kunnossa, eikä merkittäviä muutospaineita ole tiedossa. Menestyksekästä linjaa ei siis kannata muuttaa. Heti perään kuitenkin totean, että ei mukavuusalueellakaan saa liian levollisesti olla, silloin nimittäin on vaarana pudota kehityksen kelkasta, Helle totesi puheessaan.

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki