Kadettitoverikunta opiskelijoiden asialla sekä opinnoissa että vapaa-ajalla

21.9.2017 14.55
Tiedote

Kadettien ainejärjestö Kadettitoverikunta järjestää vapaa-ajan ohjelmaa ja huolehtii, että kadetit viihtyvät koulussa.

–Vapaa-aika? naurahtaa toisen vuoden kadetti Robert Schulman ja kertoo, ettei sellaista juuri jää opintojen ja luottamustehtävien vaatiman ajan jälkeen.

Schulman toimii tällä hetkellä Kadettitoverikunnan puheenjohtajana. Hän haluaa olla mukana järjestämässä kadeteille vapaa-ajan tekemistä – jopa omaa vapaa-aikaansa uhraten.

Kadettitoverikuntaa johtavat sen hallitus ja toimihenkilöt, jotka valitaan kevätkokouksessa toukokuussa ensimmäisen vuoden opiskelijoista.

Kadettitoverikunnan juuret johtavat vuoteen 1925. Silloin kadetit perustivat toverikunnan, joka muuttui myöhemmin kadettioppilaskunnaksi. Vuoden 2006 organisaatiomuutoksen myötä perustettiin nykyinen Kadettitoverikunta ry. Siihen liittyminen on vapaaehtoista, mutta siihen kuuluvat käytännössä kaikki Maanpuolustuskorkeakoulun kandidaattiopiskelijat.

– Koska meillä ei ole jäsenmaksuakaan, niin ei meihin kuulumisesta ole mitään haittaakaan, kertoo Antti Pokela, kadettitoverikunnan ohjelmapäällikkö.

Ohjelmapäällikkönä Pokelan vastuulle kuuluu tapahtumien järjestäminen. Tapahtumia on laidasta laitaan aina perinteisistä opiskelijatapahtumista kuten sitseistä ja urheiluun. Seuraava tuleva tapahtuma tänä syksynä on uusille opiskelijoille tarkoitettu Simppurastit eli fuksiaiset. Kadettitoverikunta järjestää myös jokakeväiset Toukotanssiaiset sekä perustaa oman työryhmän Sarkajuhlan järjestämistä varten. Osa tapahtumista järjestetään Santahaminassa ja osa saaren ulkopuolella.

Kadettitoverikunnan vastuulla on myös Kalpa –lehden julkaisu, opiskelijoiden olohuoneeksikin kutsutun Kadettikellarin toiminnan pyörittäminen ja opiskelijahaalareiden tilaaminen.

Tapahtumien ja virkistystoiminnan lisäksi Kadettitoverikunta on opiskelijoiden side muiden yliopistojen ainejärjestöihin ja Upseeriliittoon niin tapahtumien osalta kuin muutenkin.

– Yleisin ennakkoluulo on, että tämä koulu on varusmiespalveluksen jatke, vaikka näin ei todellakaan ole, kertoo Pokela. Hänen mukaansa muiden yliopistojen ainejärjestöt eivät entuudestaan tiedä kovin paljoa Kadettitoverikunnasta tai Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Ihmisillä on paljon kiinnostusta, kysymyksiä ja halu ottaa selvää meistä, Schulman ja Pokela jatkavat.

Kadettitoverikunnalla on tärkeä rooli myös kadettien yhteishengen muodostumisessa. Erilaiset tapahtumat ryhmäyttävät ja yhdistävät niin eri taustoista tulevia uusia opiskelijoita keskenään kuin eri vuosikurssejakin.