Kokonaisvaltaista johtamista kriisinhallintaoperaatiossa

Maanpuolustuskorkeakoulu 31.5.2017 12.54
Tiedote

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos johtaa yhteistyössä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa pedagogiikan syventäviin opintoihin kuuluvan Kokonaisvaltainen kriisinhallinta -opintojakson sekä johtamisen syventäviin opintoihin kuuluvan Johtaminen kriisinhallintaoperaatiossa -opintojakson toukokuun aikana. Opintojaksot kuuluvat sotatieteiden maisteriopiskelijoiden opintoihin.

Jaksojen tarkoitus on antaa opiskelijoille syvempää tietämystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnan toimintaympäristöstä sekä NATO -johtoisten kriisinhallintaoperaatioiden esikuntatyöskentelystä. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on muun muassa valmiudet toimia monikansallisessa esikunnassa pataljoona-tasolla, kykyä tuottaa Naton suunnitelmaprosessin mukaiset suunnitelmat ja käskyt, ymmärrystä johtamisen- ja viestintätoiminnan tavoista ja menetelmistä kriisinhallintaoperaatiossa sekä tuntemus kriisinhallintaoperaatiossa johtamiseen ja kouluttamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Opintojaksolle osallistuu SM7-kurssin sotilaspedagogiikan ja johtamisen pääaineopiskelijat sekä muiden pääaineiden valinnaiset opiskelijat. Opintojaksot sekä esikuntaharjoituksen johtaa kapteeni Sippo Juures (JOSPEL) sekä majuri Jukka-Pekka Kolehmainen (PVKVK).

Yliluutnantti Jere Kannel opiskelee pääaineenaan taktiikkaa. Täten opintojakso on hänelle valinnainen, mutta Kannel on kokenut sen hyvin hyödyllisenä ja opettavaisena.

– Itselleni ei ole vielä kerennyt kertyä aikaisempaa kokemusta kriisinhallintaoperaatioista, joten jakso valmistaa hyvin siihen sekä yleisestikin esikuntatasolla työskentelyyn, Kannel kertoo.

Sotilaspedagogiikkaa pääaineenaan opiskelevalle yliluutnantti Tapio Hutrille aihe on hieman tutumpi, sillä pieni kokemus alemman tehtävän toimista kriisinhallinnassa löytyy jo ennestään. Pedagogiikan opiskelijoilla on lisäksi aiemmin ollut kokonaisvaltainen kriisinhallintaopintojakso, jonka tarkoituksena oli laajentaa ja avata käsitystä siviilitoiminnasta sekä sotilastoiminnasta, jotka pyörivät jatkuvasti operaatioiden taustalla.

– Tämä on paljon selkeyttänyt muun muassa esikunnissa esiintyvää tiedonhallinnan vaikeutta. Ymmärrys siitä, mikä vaatimus on tuntea oikeat ihmiset jotka vievät asioita eteenpäin, on selkeytynyt. Kaiken kaikkiaan opettavainen harjoitus on ollut, Hutri tiivistää.