Maisteriosaston perinnepäivässä vaalitaan historiaa

Maanpuolustuskorkeakoulu 11.10.2018 11.58
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoululla vietettiin 10. lokakuuta vuosittaista Maisteriosaston perinnepäivää. Päivän juhlallisuuksiin kuului muun muassa arvokas seppeleenlaskutilaisuus Tuusulan hautausmaalla sekä päiväjuhla Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talossa.

Perinnepäivä järjestettiin Maisteriosaston ja Taistelukoulun perinneyhdistyksen yhteistyönä. Tapahtuman juuret periytyvät vuoteen 1927, jolloin 10. lokakuuta perustettiin ensimmäinen komppanianpäällikkökurssi Viipurin Markovillaan. Vuosikymmeniä tapahtuma tunnettiin Taistelukoulun perinnepäivänä vuoteen 2015 asti. Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvan Maisteriosaston perustamisen jälkeen nimeksi vaihdettiin Maisteriosaston perinnepäivä – vanhat perinteet ovat kuitenkin yhä tallella.

Perinnepäivän tapahtumat käynnistyivät arvokkain menoin Tuusulan hautausmaalla seppeleiden laskulla. Ensimmäiseksi seppele laskettiin Pro Patria -muistomerkille, johon on kaiverrettu kaikkien Tuusulassa asuneiden sankarivainajien nimet. Toinen seppele laskettiin Aleksis Kiven haudalle – 10. lokakuuta on myös Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Juhlallisuuksiin osallistui maisteriosaston henkilöstön ja perinneyhdistyksen lisäksi kutsuvieraita ja Sotatieteiden maisterikurssi 9. Paikalla oli myös Kaartin soittokunta säestämässä tilaisuutta.

Päiväjuhlassa palkittiin henkilöstöä kehitystyöstä

Tuusulasta juhlaväki siirtyi Santahaminaan Maanpuolustuskorkeakoululle, jossa järjestettiin päiväjuhla. Maisteriosaston johtaja, eversti Jukka Aihtia osallistui perinnepäivän juhlaan tervehdyspuheella. Aihtia muisteli Maisteriosaston juuria mutta suuntasi katseensa myös tulevaisuuteen maisterinopintojen muutoksiin liittyen.

– Tutkinnon uudistustyö on edennyt hyvin, ja uudistuksen myötä koko upseerien tutkintokoulutus on uudistettu, ja se muodostaa kokonaisuuden, jossa korostetaan osaamistavoitteita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaympäristössä, Aihtia kiteytti.

Puheessaan Aihtia osoitti myös kiitollisuutensa maisteriopinnot takaavalle henkilöstölle.

– Tutkinto ajantasaistuu, mutta perustyö ja opetus jatkuvat. Ja vaikka uudistus itsessään vie asioita eteenpäin, on muistettava, että opetuksen laadun ja vaikuttavuuden takana ovat viime kädessä opetusta antavat opettajat, jotka laittavat oman ammattitaitonsa ja asenteensa peliin kurssilaisten oppimisen takaamiseksi, Aihtia kiitteli.

Lisäksi eversti (evp) Esko Vaahtolammin tutustutti yleisön tarkemmin maisteriopintojen historiaan pitämässään juhlapuheessa. Puheessa upseerikoulutuksesta ja sen kehittymisestä syvennyttiin etenkin kehitykseen 1950-luvulta nykypäivään.

Päiväjuhlassa palkittiin insinöörimajuri Jarmo Ahde, majurit Mika Karvonen ja Juha Kokko sekä kauppatieteiden maisteri Minna Paasio työstään maisteritason opetuksen eteen. Perinnepäivän juhlallisuudet päättyivät cocktailtilaisuuteen.

Maisteriosaston juuret Viipurista nykypäivään

Vuosina 1949-1992 Tuusulassa toiminut Taistelukoulu on kouluttanut lukuisia kursseja päällystöä ja alipäällystöä. Sitä ennen sotilasopetuslaitos toimi Markovillassa ja Haminassa. Nykyään Taistelukoulun kampuksella toimii Puolustusvoimien palvelukeskus. Taistelukoulu perustettiin antamaan jatkokoulutusta Kadettikoulusta valmistuneille ennen Sotakorkeakouluun siirtymistä, ja sotien jälkeen Taistelukoulun kapteenikurssin suorittikin 2074 upseeria. Esiupseerikurssilta valmistui puolestaan 1705 upseeria.

Taistelukoulu oli alun perin sisäoppilaitos, jossa opiskelijat majoittuivat opintojensa ajaksi Tuusulaan. Tämän sanotaan luoneen avoimen ja kommunikatiivisen ilmapiirin johtajien ja opiskelijoiden välille. Koulun hyvää työskentelyilmapiiriä muistellaan edelleen kutsuen sitä erityiseksi Taistelukoulun hengeksi.

Kun Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin 25 vuotta sitten, Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu sulautettiin yhdeksi oppilaitokseksi. Taistelukoulun tehtäviä on hoitanut Maisteriosasto vuodesta 1993 lähtien. Maisteriosasto vaalii edelleen Taistelukoulun perinteitä: muun muassa perinnelippuna on Taistelukoulun vihreäpohjainen lippu.