Maisteriosaston uusi johtaja viimeistelee tutkintouudistuksen

Maanpuolustuskorkeakoulu 30.4.2019 12.42
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun Maisteriosaston johtaja vaihtui perjantaina 26. huhtikuuta 2019. Eversti Jukka Aihtia luovutti johtajan tehtävät everstiluutnantti Eero Svanbergille. Eversti Aihtia toimi Maisteriosaston johdossa kaksi vuotta.

Aihtia siirtyy uusiin tehtäviin kahden uudistuskeskeisen vuoden jälkeen. Hän totesi luovutuspuheessaan, että kahta vuotta maisteriosaston johtajana on kuvastanut pitkälti sotatieteiden maisterin tutkinnon uudistaminen. Lisäksi hän kertoi uudistusprosessin olleen mielekäs, mutta kaikkine vaiheineen, rakenteineen sekä lainsäädännöllisine yksityiskohtineen ajoittain myös haastava. Eversti Aihtia esitti kiitokset edeltäjälleen eversti Jukka Parviselle uudistuksen käynnistämisestä ja totesi, everstiluutnantti Svanbergille jäävän prosessin tärkein tehtävä eli uudistuksen toimeenpaneminen. Aihtia kiitti puheessaan myös Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maisteriosaston työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, maisterikurssilaisia ja Taistelukoulun perinneyhdistystä.

Pääesikunnan koulutustoimialalta Maisteriosaston johtoon

Maisteriosaston tuore johtaja, everstiluutnantti Eero Svanberg, nosti puheessaan esiin Koulutus 2020 -ohjelman, jonka ensimmäisessä vaiheessa kohteena on varusmieskoulutus. Svanberg kannustikin puheessaan työelämään kesän jälkeen palaavia maisterikurssilaisia perehtymään omatoimisesti Koulutus 2020 -ohjelmaan ja toimimaan esimerkkeinä varusmieskoulutuksen uudistuksessa. Svanberg kiitti puheessaan edeltäjäänsä ja totesi olevansa valmis vastaanottamaan tehtävän.

Sotatieteiden maisterin tutkinto uudistuu

Sotatieteiden maisterikoulutusta ollaan viimevuosina uudistettu. Jatkossa sotatieteiden kandidaatiksi valmistuvat upseerit työskentelevät viisi vuotta kandi- ja maisteriopintojen välillä entisen neljän vuoden sijasta. Lisäksi pääaineet poistuvat koulutuksesta ja tutkinnot ovat jatkossa koulutusohjelmapohjaisia. Uudistuksen avulla pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön yhä paremmin. Kokonaisuudessaan uudistunut maisterintutkinto otetaan käyttöön vuonna 2020, kun sotatieteiden maisterikurssi 10 (SM10) aloittaa opintonsa.

Muut tapahtumat Työ ja koulutus