Oppilaskunnan hallitus on linkki opiskelijoiden ja koulun johdon välillä

Maanpuolustuskorkeakoulu 12.10.2017 13.29
Tiedote

Kun Maanpuolustuskorkeakoulun toimielimet tekevät päätöksiä, myös opiskelijoiden äänen on tultava kuuluviin. Tästä äänen kuulumisesta huolehtii lakisääteinen oppilaskunta ja sen hallitus, joka valitsee edustajat päätöksiä tekeviin toimielimiin.

Oppilaskunnan jäsenmäärä on noin 700, sillä siihen kuuluvat kaikki koulun päätoimiset opiskelijat aina kadeteista yleisesikuntaupseereiksi opiskeleviin. Yksi suurimmista eroista Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnalla (MPKKO) muiden yliopistojen ylioppilaskuntiin verrattuna on se, että jäsenmaksua ei peritä.

– Me olemme oppilaitoksena hieman pienempi, joten olemme pystyneet toteuttamaan hallitustyöskentelyä ja toiminnan tukemista saamamme rahoituksen turvin, kertoo oppilaskunnan tämänhetkinen puheenjohtaja Heikki Lainela ja muistuttaa MPKKO:n erityispiirteistä esimerkiksi terveydenhuollon osalta.

– Muilla ylioppilaskunnilla merkittävä osa jäsenmaksusta menee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, mutta meillä terveydenhuollon tarjoaa Puolustusvoimat.

Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtajan lisäksi jokaiselta vuosikurssilta yksi varsinainen edustaja ja yksi varaedustaja. Myös muilla kuin upseerin virkaan tai virassa opiskelevilla koulun päätoimisilla opiskelijoilla on hallituksessa varsinainen edustajansa ja hänelle varaedustaja.

Mutta mitä oppilaskunnan hallitus käytännössä tekee?

– Toimielinedustuksessa osallistumme toimintaan samalla tavalla kuin MPKK:n tulosyksiköt. Osallistumme kokouksiin, olemme mukana erilaisissa projekteissa ja annamme lausuntoja sekä välillä toteutamme taustatutkimusta jäsenistömme keskuudessa. MPKK:n ulkopuolinen yhteistyö on sekä muiden yhteistyötahojen erilaisissa tilaisuuksissa käymistä kuin myös ulkopuolisten tahojen kutsumista MPKK:lle, Lainela tiivistää.

Myös Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki pitää oppilaskunnan roolia tärkeänä. Hän kehuu koulun johdon ja oppilaskunnan suhteita "äärimmäisen hyviksi". Oppilaskunnan merkitys on tärkeä koululle myös ulkopuolisia tahoja ajatellen.

– Se on yksi elementti, jolla me osoitamme, että toimimme samalla tavalla kuin muut yliopistot Suomessa. Yhteistoiminta muiden ylioppilaskuntien kanssa on myös tärkeää, jolloin meidän opiskelijalinkkimme muihin yliopistoihin vahvistuvat, Korkiamäki sanoo.

Yksi tämänhetkisistä oppilaskunnan hallituksen jäsenistä on toisen vuoden opiskelija Aleksi Vall.

– Olin mukana lukion opiskelijakuntatoiminnassa ja RUK:n oppilaskunnassa, joten tuntui luonnolliselta lähteä täälläkin toimintaan mukaan, rahastonhoitajana toimiva Vall kertaa.

Hän kertoo oppineensa oppilaskuntatyöstä esimerkiksi tilinpäätöksentekoa ja sitä, miten päätöksentekoprosessit menevät ja miten opetusta pääsee kehittämään.

Erilaisten lausuntojen antamisen ja kokousedustuksen lisäksi oppilaskunta järjestää tapahtumia. Vuosittain juhlitaan oppilaskunnan vuosijuhlia, ja lukuvuoteen mahtuu myös esimerkiksi yhteistyössä ylioppilaskuntien ja ainejärjestöjen kanssa järjestettäviä seminaareja.