Pääesikunnan päällikkö tarkastuskäynnillä

Maanpuolustuskorkeakoulu 9.6.2017 8.33
Tiedote

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kivinen suoritti tarkastuskäynnin Maanpuolustuskorkeakoululla 8. kesäkuuta. Kesäkuun alussa nykyisessä tehtävässään aloittanut kenraaliluutnantti Kivinen sai ajankohtaiskatsauksen Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnasta ja käynnissä olevista kehittämishankkeista rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäeltä.

Kivinen tutustui myös Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen toimintaan ja tapasi käynnissä olevan European Security and Defence Collegen SSR-kurssin (Core Course on Security Sector Reform) kurssin opettajia ja osanottajia.

Keskusteluissa korostuivat sotilasstrategisen ajattelun kehittäminen sotatieteiden maisteri- ja sitä ylemmillä kursseilla, unohtamatta laajan yleissivistyksen ja sotilasammatillisen osaamisen merkitystä upseerikoulutuksessa.

Iltapäivällä kenraaliluutnantti Kivinen tarkasti Maanpuolustuskorkeakoulun Esikunta- ja johtamisharjoituksen, jossa yleisesikuntaupseerikurssin, esiupseerikurssin ja sotatieteiden maisterikurssin opiskelijat soveltavat operaatiotaidon ja taktiikan oppejaan suunnittelussa ja johtamisessa.