See You in New York: ISIS and the Strategic Evolution of the Jihadist Movement

Maanpuolustuskorkeakoulu 12.4.2018 11.49
Tiedote

Finnish Defence Studies nro 21 käsittelee globaalin jihadistisen liikkeen ilmiötä Irakin ja Syyrian alueelta maailmanlaajuisen huomion kohteeksi nousseen ja aatesuuntauksensa lipunkantajaksi itsensä profiloivan ryhmittymän kautta

Lyhenteillä ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) ja DAIISH tai DAESH (Dawlat al-Islamyya al-Iraq wa ash-Sham) tunnettu järjestö on piinaavalla tavalla tehnyt itsensä tietoiseksi modernina turvallisuusuhkana myös Euroopassa ja koko läntisessä maailmassa.

Kapteeni, sotatieteiden tohtori Antti Parosen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ISISin kehitystä tarkastellen sen edustaman globaalin jihadistisen liikkeen mahdollisia tulevaisuuden suuntauksia ja kehityskulkuja. Tähän tavoitteeseen pyritään liikehdinnän parissa esiintyvästä strategisesta ajattelusta tehdyn analyysin kautta. Tämän analyysin tuloksista kootaan synteesi, jonka kautta globaalin jihadistisen liikkeen mahdollista tulevaisuutta on pyritty hahmottamaan.

Tavoitteeseen päästään tarkastelemalla ISISin kehityshistoriaa ISISin strategiseen ajatteluun yhdistetyn jihadistisen teoreetikon Abu Bakr Najin tuotannon kautta. Hänen teoksensa Management of Savagery - Kaaoksen hallinta, antaa useassa yhteydessä mahdollisuuksia ymmärtää ISISin historiallista kehitystä ja sen strategisia valintoja. Tätä tarkastelua on täydennetty Abu Musab al Surin, Mohamed al-Hakaymahin ja Abu Jihaad ash-Shaamin strategioiden antamien vaihtoehtoisten toteutusmallien kautta. Näiden tarkastelujen kautta tutkimus on synteesissään tunnistanut arvion siitä, millaisten periaatteiden varaan tuleva globaalin jihadistisen liikkeen strateginen suuntautuneisuus rakentuu.

Tässä "aito-islamilaisesti" hallitun valtion luominen on edelleen itsetarkoituksellista. Samoin on liikkeen näennäisen yhtenäisyyden vaatimus, huolimatta siitä mikä organisaatio sen lipunkantajaksi milloinkin asemoituu. Tällä liikkeellä on aina kyky nousevaan ja laskevaan toiminnallisuuteen, jonka kautta sen on mahdollista luoda itsensä aina uudelleen ja uudelleen. Liike pyrkii myös hyödyntämään informaatioulottuvuutta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja sen propagandaa tullaan näkemään internetissä vielä vuosikymmeniä eteenpäin. On myös mahdollista, että vastatoimia kohdatessaan liike siirtyy yhä enemmän virtuaalimaailmaan, jonka on-line todellisuus poikii myös off-line tapahtumia.

Tutkimus palvelee aiheesta kiinnostuneita kansalaispiirejä, päättäjiä ja tahoja, jotka torjuvat globaalin jihadistisen liikkeen uhkaa. Tämä vaatii syvällistä ymmärrystä vastustajasta ja ennusteita sen mahdollisista kehityskuluista.

Uusin Finnish Defence Studies on ladattavissa Doria-julkaisuarkistosta. Muista myös aiemmat Finnish Defence Studies -julkaisut.