Sotakorkeakoulun perinnepäivän puheiden aiheena sotataito ja kansainvälinen yhteistyö

Maanpuolustuskorkeakoulu 1.11.2018 15.31
Tiedote

Sotakorkeakoulun perinnepäivää vietettiin Santahaminassa 1. marraskuuta. Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa järjestettiin päiväjuhla, johon osallistui yleisesikuntaupseerikurssi 59 opettajineen sekä kutsutut juhlavieraat.

Päiväjuhlaa isännöi Jatkotutkinto-osaston johtaja, kommodori Petri Heilanen, joka muisti juhlayleisöä tervehdyspuheella. Heilanen kertoi perinnepäivän päivämäärän vaiheikkaasta historiasta sekä Sotakorkeakoulun lipun käyttöönotosta. Lippu oli ensimmäisen kerran käytössä vuonna 1969.

– Näin ollen vuoden kuluttua, kun 59. yleisesikuntaupseerikurssi valmistuu, tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun lippua ensi kerran käytettiin virallisesti. Lipusta tuli Maanpuolustuskorkeakoulun Jatkotutkinto-osaston perinnelippu vuoden 1993 alusta. Jatkotutkinto-osasto ja yleisesikuntaupseerikurssit vaalivat Sotakorkeakoulun perinteitä ylpeinä ja mielellään, Heilanen sanoi.

Lisäksi juhlassa päästiin kuuntelemaan sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalon juhlaesitelmää. Mäkitalo käsitteli esitelmässään suomalaisen sotataidon ja yleisesikuntaupseeritoiminnan tulevaisuudennäkymiä 2030-luvulla sekä tavoitteet mahdollistavan johtajan ominaispiirteitä.

– Sodassa on aina vallinnut piirre, ja se varmasti jatkaa olemassaoloaan tai nousevien teknologioiden myötä vielä vahvistuu, että taistelukentältä kantautuvat tiedonmuruset pyrkivät lakkaamatta horjuttamaan komentajan tekemän päätöksen perusteita. Tällöin komentajalta vaaditaan älyä, rohkeutta ja päättäväisyyttä. – – Toinen komentajilta edellytettävä ominaisuus on resilienssi. Joukko kohtaa operaatiossaan aivan varmasti monia ja suuriakin vastoinkäymisiä, raskaitakin tappioita. Niiden ei saa antaa lannistaa itseään. Taistelulla pyritään ensisijaisesti vihollisen tahdon voittamiseen ja vihollisen rohkeuden tuhoamiseen. Mäkitalo muistutti puheessaan.

Yleisesikuntaupseerikurssi valmistuu joka toinen vuosi, joten tänä vuonna muistettiin opiskelijoita kannustusstipendein. Stipendin saivat majuri Akseli Heikkinen, kapteeniluutnantti Simon Källman, kapteeni Tuukka Mäkelä, kapteeni Raine Pölönen, majuri Jaakko Salomäki, kapteeni Jyrki Sulasalmi, kapteeni Antti Vasara ja kapteeniluutnantti Eero Ågren. Lisäksi osaston poissiirtyneitä opettajia ja toimintaa kehittäneitä henkilöitä huomioitiin Sotakorkeakoulun pienoislipuilla.

Valmistuneen opiskelijan puheenvuoron sai kapteeniluutnantti Pauli Lempa, joka otti puheessaan esille kansainvälisen yhteistyön ja sen mahdollistaman, maakohtaisten erojen tarkastelemisen. Lisäksi Lempa kannusti vielä opiskelevia opiskelijoita käyttämään mahdollisuutta lähteä opiskelijavaihtoon laajentamaan omaa osaamistaan.

Taustatietoa Sotakorkeakoulusta

Sotakorkeakoulu perustettiin 1924 määräaikaiseksi oppilaitokseksi. Kuusivuotinen suunnitelma jäi kuitenkin voimaan vuoden 1930 jälkeen aina vuoteen 1993 asti, jolloin Sotakorkeakoulu yhdistettiin Kadettikoulun ja Taistelukoulun kanssa Maanpuolustuskorkeakouluksi. Sotakorkeakoulun yleisesikuntaupseerikoulutusta hoitaa nykyään Jatkotutkinto-osasto. Sotakorkeakoulun perinteitä vaalitaan silti vuosittain.