Sotilastarkkailijakurssilla sotilaat saavat oppia käytännön tilanteiden kautta

MaanpuolustuskorkeakouluPuolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT 17.8.2017 13.15
Tiedote

Maanantaina 14. elokuuta Santahaminassa alkoi Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (FINCENT) järjestämä sotilastarkkailijoiden kurssi, joka kantaa nimeä UNMEM (United Nations Military Experts on Mission).

YK:n rauhanturvaoperaatioihin valmistavalle kurssille osallistuu tänä syksynä yhteensä 47 sotilasta 21 eri maasta. FINCENT järjestää UNMEM -kurssin yleensä kolmesti vuodessa, mutta tämänkertainen kurssi eroaa aiemmista: tällä kurssilla osallistujista naisia on ensimmäistä kertaa yli puolet.

Kolme viikkoa kestävän kurssin ensimmäisen viikon osallistujat viettävät Helsingin Santahaminassa, josta he siirtyvät loppukurssin ajaksi Niinisaloon Kankaanpäähän. Kurssi sisältää monipuolista ohjelmaa aina luennoista ryhmätyötehtäviin ja käytännön harjoituksiin. Kurssin runko on YK:n opetussuunnitelman mukainen, mutta kurssin järjestäjämaat saavat suunnitella kurssisisällöt itse.

FINCENTillä järjestettäville kursseille haetaan ympäri maailmaa sähköisen lomakkeen kautta ja hakijoiden joukosta valitaan mukaan pääsevät. Kurssille haluavilla on oltava takanaan oman organisaation tuki sekä rahoitus osallistumiseen. Tänä vuonna puolet kurssipaikoista varattiin tasa-arvon edistämiseksi naisille, ja YK:n valitsemat maat saivat täyttää paikat naissotilaillaan. YK pyysi jäsenmaistaan myös vapaaehtoisia sponsorimaita, jotka mahdollistavatkin monen tämän vuoden kurssilaisen osallistumisen rahallisesti.

Naisten aiempaa suurempi osallistumisprosentti ei FINCENTin johtajan, komentaja Jukka-Pekka Schroderuksen mukaan ole vaikuttanut kurssin käytännönjärjestelyihin. Jokaisesta kurssista omanlaisensa muokkaavat kurssilaisten lähtötaso ja aiemmat kokemukset sekä se, mihin sotilasoperaatioon koulutettavat ovat seuraavaksi lähdössä.

Schroderus kehotti kurssin avajaispuheenvuorossaan osallistujia luomaan avoimen oppimisympäristön ja jakamaan ideoita.

– FINCENT tarjoaa tämän mahdollisuuden, mutta kaikki on kiinni teistä itsestänne, hän muistutti.

Schroderuksen mukaan kurssin kulkuun vaikuttaa esimerkiksi se, että kaikkien osallistujien kotimaat eivät ole ratifioineet tieliikennesopimusta, joten kaikilla ei ole lupaa ajaa Suomessa autoa.

Kurssilla käsiteltävät aiheet ja esimerkkitilanteet ovat sellaisia, joita operaatioissa on oikeastikin ollut. Ne antavat osallistujille hyvän pohjan lähteä tuleviin operaatioihin sotilastarkkailijoiksi, sillä vastaavia tilanteita saattaa jatkossakin sattua kohdalle.

Kurssille osallistuminen vaatii osallistujilta myös omaehtoista oppimista ja asioiden selvittämistä itse, sillä kaikkea kurssin aikana ei ehditä käsittelemään. Vaikka kurssin ohjelma on tiivis eikä vapaa-aikaa ole paljoa, ehtivät eri puolilta maailmaa Suomeen saapuneet osallistujat tutustua hieman myös suomalaiseen kulttuuriin.

UNMEM -kurssin opettajina toimii niin sanottu opettajapooli. Se koostuu henkilöistä, jotka ovat itsekin olleet sotilasoperaatioissa mukana mutta joista osa on jo reservissä.

– Toivomme, että opettajat pitävät tietotaitoaan yllä vierailemalla operaatioissa, Schroderus sanoi.

Samanlaisia kursseja järjestetään muissakin YK:n jäsenmaissa. Vuodesta 1968 UNMEM -koulutuksia järjestänyt Suomi on kouluttajamaista vanhin toimija ja ainoa, jossa järjestetään koulutuksia sekä tarkkailijoille, neuvonantajille että yhteysupseereille. Eri maiden välillä käydään niin sanottua kouluttajavaihtoa, ja Suomi on tukemassa muiden maiden vastaavia koulutuksia.