Suomen Sotahistoriallinen Seura 75 vuotta

Maanpuolustuskorkeakoulu 23.1.2019 13.34
Tiedote

Suomen Sotahistoriallinen Seura juhli 75-vuotispäiväänsä lauantaina 19. tammikuuta 2019. Tilaisuudessa julkistettiin juhlavuoden historiateos, palkittiin ansioituneita jäseniä ja kuultiin luentoja suomalaisen sotahistorian tutkimisesta.

Ennen varsinaisen juhlaseminaarin alkua julkistettiin sotilasprofessori emeritus, eversti (evp) Pasi Kesselin kirjoittama historiateos, jonka sisältö käsittelee seuran historiaa perustamisesta nykyhetkeen. Puheessaan Kesseli totesi seuran voivan hyvin, joskin uusien jäsenten rekrytointiin tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Teos on lainattavissa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta.

Maanpuolustuskorkeakoulun entinen rehtori, professori, kenraalimajuri (evp) Vesa Tynkkynen kartoitti puheenvuorossaan 1920- ja 1930-lukujen sotahistorian tutkimusta, todeten rauhanvuosien ja niiden aikana tapahtuneen kehityksen jääneen vähäiselle huomiolle.

Palkitsemisella annetaan tunnustusta ansioituneille henkilöille

Maanpuolustuskorkeakoulu palkittiin organisaationa seuran standaarilla. Seuran sääntöjen mukaan "Seuran standaari voidaan myöntää ansioista, kiitoksen osoituksena tai onnitteluna jäsenelle tai muulle henkilölle tai taholle". MPKK:n erillisperustelut olivat: "Maanpuolustuskorkeakoulu on ollut tärkeä yhteistyökumppani. Korkeakoulu ja sen organisaatioon kuuluvat Sotamuseo ja Sotataidon laitos ovat merkittävällä tavalla tukeneet seuran toimintaa." Standaarin kävi noutamassa Sotataidon laitoksen johtaja, eversti Riku Suikkanen.

Seuran mitalilla palkittiin Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian emeritusprofessori Ohto Manninen. Seura perusteli mitalin myöntämistä Manniselle sanoilla: "Elämäntyöpalkinto sotahistorian tutkimusta edistäneestä toiminnasta. Pitkäaikainen ja ansiokas toiminta useissa Seuran luottamustehtävissä muun muassa hallituksessa, Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnassa ja pro gradu – palkintotoimikunnassa."

Lisäksi seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori emeritus, eversti Pasi Kesseli sekä entisen Sotahistorian laitoksen johtaja, everstiluutnantti (evp) Ari Raunio.

Suomen Sotahistoriallinen Seura

Suomen Sotahistoriallinen Seura on perustettu alun perin Sotamuseon kannatusyhdistykseksi ja tätä kautta sillä on aina ollut kiinteä yhteys Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvaan Sotamuseoon. Seuran tämän hetkisenä puheenjohtajana toimii Maanpuolustuskorkeakoulussa apulaisprofessorina toimiva Mikko Karjalainen. Seurassa on tällä hetkellä noin 1200 aktiivijäsentä.

Lisätietoa Suomen Sotatieteellisen Seuran toiminnasta löydät seuran omilta nettisivuilta.

Paraatit ja juhlat