Taktiikan sadan vuoden historia kansien väliin

Maanpuolustuskorkeakoulu 2.11.2017 14.09
Tiedote

Puolustusvoimien eri aselajien ja eräiden keskeisten toimialojen taktiikan sadan vuoden kehityshistoriaa käsittelevän laajan tutkimussarjan ensimmäinen osa on julkaistu.

Taktiikan vuosisadan kartoittavan tutkimussarjan aloittaa Edita Publishing Oy:n kustantama sotilasprofessori (emer), eversti evp. Pasi Kesselin teos Tykistö taistelee tulellaan. Tykistötaktiikan kehitys Suomessa itsenäisyytemme aikana. Teoksessa tarkastellaan tykistötaktiikan kehitystä ja sen toimivuutta tositilanteissa. Tykistö on kehitetty suomalaisiin olosuhteisiin ja mitoitettu voimavaroihin kunniakkaasti.

Tutkimussarjassa ilmestyy vuosina 2017–2020 kaikkiaan kymmenen teosta. Tutkimussarjan projektin johtajana toimii professori, kenraalimajuri evp. Vesa Tynkkynen Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksesta.

- Suomalaisen sotataidon historiantutkimus on ollut vähäistä viimeisten vuosikymmenien aikana. Julkaistava tutkimusten sarja täyttää omalta osaltaan tätä tutkimuksellista aukkoa, Tynkkynen kertoo.

Sarjan sisällön, tutkijoiden ja rahoittajien hahmottelu alkoi jo helmikuussa 2013. Alustavan tutkimussuunnitelman perusteella projektin päärahoittajaksi sitoutui Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto, joka halusi tällä tavoin osallistua itsenäisyytemme juhlavuoteen. Projekti organisoitiin vuonna 2014 Maanpuolustuskorkeakoulun siipien suojaan, ja samalla korkeakoulu sitoutui sarjan toiseksi rahoittajaksi. Eri teosten tutkijoiksi ovat valikoituneet tohtorikoulutetut oman alansa asiantuntijat.

Teoksen voi ostaa Editan verkkokaupasta ja hyvin varustelluista kirjakaupoista kautta maan. Teoksen voi myös ladata Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkistosta tai lainata kirjastoista. Kaikki tutkimussarjassa ilmestyvät teokset voi hankkia lukemistoonsa samoin tavoin.