Tutkimus teollisen yhteistyön vaikuttavuudesta

Maanpuolustuskorkeakoulu 5.3.2018 14.37
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitos on julkaissut kirjan teollisen yhteistyön vaikuttavuudesta.

Yksi teollisen yhteistyön merkittävistä tavoitteista on sotilaallinen huoltovarmuus. Sotilaallista huoltovarmuutta ovat esimerkiksi Suomen puolustuksen merkittävien järjestelmien toimintakyvyn kunnossapito, ylläpito ja modifiointi. Mahdollisessa kriisitilanteessa järjestelmien on pysyttävä toimivina pidempiäkin aikoja.

- Tykistön ja heittimistön ampumatarvikkeen tuotanto ja varastointi ovat helposti ymmärrettävissä. Niiden ylläpitokyky kriisitilanteessa on monimutkaisempi asia. Merkittävät vaihtoehdot varmuuden säilyttämiseksi ovat tuonti, oma tuotanto ja varastointi, taustoittaa toinen kirjan laatijoista, professori Juha-Matti Lehtonen.

Tutkimuksessa arvioidaan teollisen yhteistyön vaikuttavuutta suhteessa sen tavoitteisiin. Toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista. Silloisella kompensaatiotoimikunnalla oli joukko tavoitteita ja niiden toteutumista tarkasteltiin.

Mahdolliset lisäkustannukset on saatu korvattua moninkertaisesti suoran teollisen yhteistyön kautta. Teollisen yhteistyön vientihankkeet edustivat tarkastelujaksolla varsin merkittävää osaa Suomen puolustusviennistä. Suhteessa eniten hyötyivät siihen osallistuneet PK-yritykset. Yritykset näkivät, että toiminta myös vaikuttaa välillisesti huoltovarmuuden paranemisena.

- Halusimme selvittää, ovatko vastakaupat tuottaneet Suomelle hyötyjä. Mielestäni onnistuimme osoittamaan, mitä hyötyjä vastakauppatoiminta on tuottanut Suomelle, Lehtonen kertoo.

Vuosien 2010–2012 aikana kerätty aineisto liittyy kommodori Jukka Anteroisen väitöskirjaprojektiin. Uudessa EU-direktiivissä puolustushankinnoista komission tavoitteena oli vastakauppojen lopettaminen. Teollisen yhteistyön valtuuskunnalta on myöntänyt luvan käyttää kerättyä aineistoa tutkimusta varten sekä julkaista sen sellaisessa muodossa, jossa ei paljasteta yksittäisten yritysten nimiä

- Katsoimme, mitkä ovat teollisen yhteistyön valtuuskunnan, tai silloisen kompensaatiotoimikunnan, vastakauppatoiminnan tavoitteet. Arvioimme, onko tavoitteita saavutettu. Kirjassa on luvut ja sanalliset arviot. Mielestämme tavoitteet toteutuivat, Lehtonen arvioi.

Kirja on sähköisenä luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2978-0