Uusi lukuvuosi avattiin

Maanpuolustuskorkeakoulu 7.9.2017 16.18
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun uusi lukuvuosi avattiin tänään torstaina 7.9. pidetyssä avajaistilaisuudessa koulun juhlasalissa.

Tilaisuuden avajaispuheenvuoron piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki. Puheessaan hän toivotti uudet opiskelijat tervetulleiksi ja toivoi heidän olevan motivoituneita:

Olkaa aktiivisia ja tuokaa oma osaamisenne esille ja koko kurssinne käyttöön.

Rehtorilta kehuja sai nykyisen hallituksen ja puolustusministerin halu uudistaa ja viedä eteenpäin maanpuolustuslainsäädäntöä.– Lakien kautta tulevat uudet tehtävät ja valtuudet antavat myös mahdollisuuksia esimerkiksi tutkimustoiminnan suuntaamiselle ja puolustusvoimia hyödyttävän tiedon tuottamiselle.

Korkiamäki toi puheenvuorossaan esille myös viime keväänä tehdyn auditoinnin perusteella tuleville vuosille valitut kehittämiskohteet, joita ovat muun muassa opettajien pedagogisen osaamisen kehittäminen, opiskelijoiden osallistamisen lisääminen, innovatiivisuuden lisääminen opetuksessa ja strategisten yhteistyökumppanuuksien valinta ja rakentaminen yliopistojen ja ulkomaisten sotakoulujen kanssa

Lukuvuoden avajaisesitelmän piti sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu. Hänen aiheenaan oli venäläiset näkökulmat sotilaallisiin uhkiin ja vaaroihin ja niiden vastaamiseen.

Esitelmässään Lalu puhui tutkimuksiinsa perustuvien havaintojen lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun uusista panostuksista Venäjään kohdistuvaan tutkimukseen, aiheen opetukseen ja sitä sivuavaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yksi panostuksista on tämän vuoden alussa perustettu Venäjä-ryhmä, jota johtaa Sotataidonlaitoksen sotilasprofessori ja jonka kokoonpanossa on tällä hetkellä kaksi tutkijan upseeritehtävää.

Erinomainen osoitus painopisteen valinnasta on myös se, että Maanpuolustuskorkeakouluun ensimmäinen lahjoitusvaroin saatu yhteisprofessuuri on kohdennettu juuri Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimukseen, Lalu kehui.

Lukuvuoden avajaisjuhlassa oppilaskunnan puheenvuoron piti pääsihteeri, yliluutnantti Heikki Lainela.

Hän kehui Maanpuolustuskorkeakoulun kursseja ja tiloja erinomaisiksi oman ammattitaidon ja osaamisen kasvattamiseen. Lainela korosti myös kurssitovereiden merkitystä osana Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijakokemusta.

Oppilaskunta toisaalta toivoo, että keskinäinen keskustelu upseeristona rikkoisi tulevaisuudessa myös oikeat kurssirajat, jolloin nuoremmat ja vanhemmat upseerit pääsisivät jakamaan keskenään paremmin omia ajatuksiaan, Lainela päätti.