Artikkelit

 

Uusinta tutkimustietoa Sotatieteiden päivillä

Maanpuolustuskorkeakoulu 17.5.2018 14.05
Tiedote

Yhdeksättä kertaa Maanpuolustuskorkeakoululla järjestettävät Sotatieteiden päivät kokoavat 24.-25.5. lähes 300 sotatieteistä kiinnostunutta sekä alan tutkijaa yhteen Santahaminaan Maanpuolustuskorkeakoululle. Tänä vuonna teemaa ”Tutkimuksella puolustuskykyä luomassa” kantavan tapahtuman avaa puolustusministeri Jussi Niinistö.

Päivillä käsitellään yhteensä kymmentä eri sotatieteisiin liittyvää aihetta, jotka ovat johtaminen, sotahistoria, sotatalous, logistiikka ja huolto, sotatekniikka, sotilaspedagogiikka, sotilassosiologia ja –psykologia, strategia, operaatiotaito ja taktiikka, tutkimus ja suorituskyky sekä tiedusteluhistoria. Päivien pääjärjestäjinä toimivat Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura.

Perimmäinen tarkoitus Sotatieteiden päivillä on ensisijaisesti lisätä sotatieteiden tunnettavuutta, tuoda esille käsiteltävien aiheiden viimeisimpiä tutkimustuloksia ja kerätä saman katon alle sotatieteistä kiinnostuneita henkilöitä.

- Sotatieteiden päivillä halutaan myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Sotatieteet ovat laaja-alainen tutkimuskenttä, vaikka nimi viittaakin sen liittyvän pelkästään sotilaalliseen maanpuolustukseen, mutta asia ei ole näin. Niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Nykyaikana korostuu myös tutkitun tiedon merkitys päätöksenteossa. Päättäjät haluavat tuekseen tutkittua tietoa ja tätä näkökulmaa Sotatieteen päivät tarjoavat. Myös päivien teema "tutkimuksella puolustuskykyä luomassa" tarkoittaa sitä, että tällä halutaan myös vahvistaa puolustuskykyämme, tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaava eversti (evp) Kari-Pekka Rannikko kertoo.

Nyt yhdeksättä kertaa järjestettävät Sotatieteiden päivät ovat osoittautuneet tärkeäksi tapahtumaksi, jossa osanottajat verkostoituvat ja tapaavat muita tutkijoita. Lopputuloksena voi syntyä uusia, tutkimukselle tärkeitä yhteistyökuvioita.

- Sotatieteiden päivät ovat harvinainen tilaisuus, jossa kaikki puolustustutkimukseen ja maanpuolustukseen liittyvän tutkimuksen kanssa tavalla tai toisella tekemisissä kokoontuvat yhteen vaihtamaan ajatuksiaan. Toivoisinkin, että tällaiset tilaisuudet olisivat pidempiä. Varsinkin nyt, kun on itse puheenjohtajana työryhmässä, tavoittelee sitä, että saisi pitää kaksi täyttä päivää omia esityksiä, operaatiotaito ja taktiikka-työryhmän puheenjohtaja, everstiluutnantti Janne Mäkitalo sanoo.

Seminaari alkaa torstaina 24.5. kello 9.00. Ensimmäinen päivä sisältää useita yhteisluentoja ja lyhyet alustukset käsiteltävistä aihepiireistä. Perjantai 25.5. keskittyy koko päivän osalta ohjelmaryhmien omaan antiin. Tarkemmat tiedot ohjelmasta löytyy täältä.