Väitöstilaisuus pedagogisesta johtamisesta

Maanpuolustuskorkeakoulu 21.2.2018 12.06
Tiedote

Ilmavoimissa palvelevan majuri, SM Hannu Rentolan väitöskirja tarkastetaan Ilmasotakoululla 16.3.2018. Sotilaspedagogiikan tieteenalalle lukeutuva Maanpuolustuskorkeakoulun väitöstilaisuus järjestetään Tikkakoskella Ilmasotakoulun Aquila-rakennuksen Ehrnrooth-auditoriossa klo 13.00 alkaen.

Kustoksena tilaisuudessa toimii Maanpuolustuskorkeakoulun professori, ye-everstiluutnantti, Juha Mäkinen. Vastaväittäjänä toimii Itä-Suomen yliopiston professori Eija Kärnä.

Väitöksen aiheena on Itsekasvatus osana yhteisöllistä kasvua. Aineistoteoria pedagogisesta johtamisesta. Väitöstutkimuksessa tarkastellaan erilaisissa toimintaympäristöissä (Puolustusvoimissa ja sen ulkopuolella) työskentelevien aikuisten opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä pedagogisesta johtamisesta.

Tutkimuksessa muodostetaan glaserilaisen Grounded Theory -tutkimusotteen avulla kaksi substantiivista teoriaa kokemuksellisesta ja tutkivasta oppimisesta sekä pedagogisesta johtamisesta. Substantiiviset teoriat nivoutuvat glaserilaisittain yhteen, muodostaen kehkeytyvän teorian toimintakykyisen yksilön itsekasvatuksesta osana yhteisöllistä kasvua. Sotilaspedagogiikan ja aikuiskasvatustieteiden rajapinnalle asettuva väitöstutkimus sisältää formaalille teorialle ominaisia piirteitä, tarjoten näkökulmia pedagogisen johtamisen käsitteen tarkasteluun erilaissa konteksteissa.

Väitöskirja on ladattavissa sähköisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Doria-julkaisuarkistosta keskiviikkona 21.2.2018.

Majuri Hannu Rentola palvelee Ilmavoimien esikunnassa osastoesiupseerina. Hän on sotilaskoulutukseltaan opistoupseeri (1996), sotatieteiden maisteri (2006) ja suorittanut esiupseerikurssin (2011–2012). Sotatieteiden tohtorin tutkintoon tähtäävässä koulutusohjelmassa Rentola on ollut opiskelijana vuodesta 2010.

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään sotilasalueella, jonka vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 9.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/Majuri_Hannu_Rentolan_vaitostilaisuus

Saapuminen: Ilmasotakoulun keskuspysäköintialue (opaste Viestitieltä), josta kävelymatkaa noin 100 metriä Varuskuntaruokalan/Sotilaskodin ohitse Aquila-rakennukseen. Osallistujien tulee varautua esittämään henkilöllisyystodistus.

Lisätietoja: majuri, SM, Hannu Rentola, hannu.rentola@gmail.com / +358 400 745811