Väitöstilaisuus sotatekniikasta Tukholmassa

Maanpuolustuskorkeakoulu 9.4.2018 15.28
Tiedote

Kent Anderssonin spektrisuunnittelun sotilaallista hyötyä herätteiden hallinnassa käsittelevä väitöskirja ”On military utility of spectral design in signature management: a systems approach” tarkastetaan 13. huhtikuuta 2018 Tukholmassa.

Suomen ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulut järjestävät väitöstilaisuuden yhdessä. Vastaväittelijöinä Tukholmassa järjestettävässä väitöstilaisuudessa toimivat professori Jari Hartikainen, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta ja emeritusprofessori Harold Lawson, Linköpingin yliopistosta Ruotsista. Kustoksena toimii professori Jouko Vankka, Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Ruotsista kotoisin oleva Kent Andersson on työskennellyt upseerina Ruotsin armeijassa. Hänellä on tekniikan lisensiaatin tutkinto materiaalioptiikan alalta.

Anderssonin väitöskirjassa käsitellään sotilasalan päätöksentekijöiden haasteita, jotka liittyvät valintojen tekemiseen vaihtoehtoisten valmiuksien, teknologioiden tai laitteiden välillä, kun tulevaisuus on epävarma ja resurssit niukkoja. Erityisesti käsitellään sitä, miten voidaan arvioida herätteiden hallintasovelluksia eli naamiointia koskevissa edistyneissä materiaaleissa aikaansaadun kehityksen sotilaallista hyötyä.

Anderssonin mukaan kiinnostus tätä teknologiaa kohtaan kasvaa jatkuvasti, sillä se lisää selviytymisen mahdollisuuksia tulevilla taistelukentillä.
"Viime vuosikymmenen aikana uhkia havaitsevat anturit ovat olleet vahvoilla."
Kentällä toimivien tutkijoiden mielestä päätöksille on kuitenkin hankala löytää kunnollista perustaa. Miten hyviä herätteitä vähentävien tekniikoiden on oltava?

Andersson on hyödyntänyt sotatieteiden alaan kuuluvien useiden tieteenalojen menetelmiä mallien havaitsemiseksi ja analysoimiseksi asiaankuuluvissa päätöstilanteissa ja laatinut niiden perusteella ehdotuksia tulevan päätöksenteon edistämiseksi.
"Väitöskirja on oikeastaan neljän erillisen tutkimuksen yhdistelmä", Andersson kertoo. Teorian keskeinen ansio on käsite nimeltä Military Utility, jolla tarkoitetaan tapaa ilmoittaa teknisten järjestelmien tai teknologian hyödyllisyydestä sotilaskäytössä. Toinen tulos on niin sanottu tikapuumalli. Se on malli, jonka tarkoituksena on erityisesti arvioida niin sanotun spektrisuunnitteluteknologian edellä kuvattua sotilaallista hyötyä.

Kent Anderssonin väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta. Paperiversio on saatavilla Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa.