Artikkelit

 

Väitöstilaisuus suomalaisten ja ruotsalaisten sotilaallisesta yhteistyöstä 1920- ja 1930-luvulla

Maanpuolustuskorkeakoulu 11.5.2018 11.06
Tiedote

Eversti (evp) Max Sjöblomin väitöskirja tarkastetaan Maanpuolustuskorkeakoululla 23.5.2018. Sotahistorian tieteenalalle lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talon auditoriossa (Itälinnake) keskiviikkona 23.5.2018 kello 10:00 alkaen.

Kustoksena tilaisuudessa toimii Maanpuolustuskorkeakoulun professori, kenraalimajuri (evp) Vesa Tynkkynen. Vastaväittäjänä toimii dosentti, ST, everstiluutnantti Marko Palokangas Kainuun prikaatista. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirjan otsikko on Vuorovaikutusta Pohjanlahden yli - Ruotsalaisvaikutuksen välittyminen suomalaiseen sotataitoon ennen talvisotaa. Väitöskirjassa selvitetään ruotsalaisvaikutuksen välittymistä suomalaiseen sotataitoon itsenäistymisestä talvisotaan kattavan ajanjakson aikana.

Suomalaiset hakivat oppeja ja kokemuksia Ruotsista varsin laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Ruotsista saadut tiedot, opit ja kokemukset vaikuttivat moniin asioihin ja useilla tasoilla, alkaen yksittäisistä välineistä tai toimintatavoista aina isompiin ja laajempiin kokonaisuuksiin asti. Suomalaisesta sotataidosta on löydettävissä varsin runsaasti joko suoraan Ruotsista tai sen välityksellä saatuja vaikutteita.

Ruotsin maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Per Sylvan ja esikuntapäällikkö,

Kuva: Ruotsin maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Per Sylvan ja esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Helge Jung keväällä 1940.

Ruotsista saadut mallit ja perusteet vaikuttivat muun muassa Sotakorkeakoulun ja monien muiden suomalaisten sotakoulujen opetuksen järjestelyihin ja sisältöön. Ruotsalaisen sotataidon keskeiset periaatteet siirtyivät suoraan suomalaiseen sotataitoon Sotakorkeakoulun ruotsalaisten opettajien ja heidän seuraajiensa välittämänä. Suomalaisten upseerien opinnot Ruotsin sotakouluissa oli toinen tärkeä vaikutuskanava.

Ruotsalaisvaikutuksen välittymisen taustalla vaikuttivat kummankin maan kansalliset intressit ja tarpeet sotilaallisesta yhteistyöstä. Tärkeimpänä syynä läheiseen yhteistyöhön oli sotilaallisten resurssien yhdistäminen sekä suomalaisten puolustuskyvyn ja edellytysten parantaminen Neuvostoliiton suunnasta tulevaa uhkaa vastaan.

Väitöskirja on ladattavissa sähköisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Doria-julkaisuarkistosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3015-1

Yleisesikuntaeversti (evp) Max Sjöblom on palvellut muun muassa Uudenmaan prikaatissa, Päällystöopistolla, Kainuun prikaatissa ja Maanpuolustuskorkeakoululla sekä rauhanturvatehtävissä Libanonissa. Sotatieteiden tohtorin tutkintoon tähtäävät opinnot Sjöblom aloitti tammikuussa 2015.

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään sotilasalueella. Santahaminan varuskunnan portilla tulee esittää poliisin myöntämä kuvallinen henkilötodistus. Saapumisohjeet löydät täältä. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 17.5.2018 klo 12 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/sjoblomin_vaitostilaisuus .

Muut tapahtumat Santahamina, Helsinki