Vuoden 1918 tapahtumien videomateriaali koottu yhteen

Maanpuolustuskorkeakoulu 3.12.2018 15.43
Tiedote

Sotamuseon Maneesissa järjestettiin 3. joulukuuta ”Itsenäisyystaistelu 1918 – Vallankumous ja vapaussota aikansa dokumenttifilmeissä” –DVD:n julkaisutilaisuus. Useasta eri lähteestä koottu DVD on kokoelma säilyneitä filmejä, jotka kuvaavat suomalaisia sotilaita keväällä 1918.

Tilaisuudessa projektin tuottaja Ohto Manninen kertoi projektin syntymisestä Sotamuseon johtajan Harri Huuskon avattua tilaisuuden. Manninen sanoi työskennelleensä aiheen parissa kauankin, vaikka varsinainen idea filmiin syntyi vasta myöhemmin. Kiinnostusta aiheeseen hänellä on kuitenkin ollut aina.

– Kyseessä on osaltani puolen vuosisadan projekti, Manninen arvioi.

Tilaisuuteen osallistunut puolustusministeri Jussi Niinistö kuunteli Mannisen alustusta mielenkiinnolla. Häneltä kuului kiitosta Manniselle ja Sotamuseolle sota-ajan materiaalin konservaatiotyöstä.

– On erinomaisen hyvä asia, että meillä on tämän tyyppistä osaamista – etenkin professori Ohto Manninen, joka on jo vuosikymmeniä tehnyt tätä työtä. Olen itsekin aiemmin saanut tehdä hänen kanssaan tällaista historiantyötä. Ja nyt etenkin, kun on Puolustusvoimat 100 –juhlavuosi ja saadaan nämä itsenäistymisvaiheen sadan vuoden takaiset filmit yhteen pakettiin, siitä on sekä iloa paitsi kansalaisille että myös hyötyä tutkijoille, Niinistö sanoi.

DVD:llä on yhteensä yli puolentoista tunnin verran autenttista arkistokuvaa. Katkelmat ovat lyhyitä dokumenttielokuvia useista eri tapahtumista ja harjoituksista. Kuvamateriaalia on muun muassa valkokaartilaisten koulutuksesta ja jalkaväen ammuntaharjoituksista. Manninen on kerännyt myös hienoja filminpätkiä useista marsseista ja paraateista; marssijoina ovat niin ruotsalainen prikaati, saksalaiset sotajoukot kuin valkokaartilaiset. DVD:n mukana tulevassa vihkosessa on kerrottu minuutti minuutilta videoiden sisältö, ja se kädessä pystyy seuraamaan tapahtumien kulkua.

Filmit eivät ole ainoastaan suomalaisten kuvaajien kuvaamia, vaan joukossa on myös venäläisten, ruotsalaisten ja saksalaisten kädenjälkeä. Joissakin filmeissä on mykän elokuvan aikakauden tyyliin välitekstejä, ja niissä on joskus näkyvillä ideologisia painotuksia – tulihan niitä niin venäläisiltä kuin saksalaisiltakin. Välitekstit tuovat kuitenkin oman lisänsä historian havinaan, sillä ne ovat osoitus yhdenlaisesta näkökulmasta. Manninen arvostaa filmejä ja näkee niiden merkittävyyden.

– Materiaali on väärentämätöntä historiaa, ja materiaali on useiden kuvaajien vaikeissakin tilanteissa kuvaamaa, Manninen valaisi.

Arkistomateriaali on peräisin Kansalliselta audiovisuaaliselta instituutilta (KAVI). Manninen on tyytyväinen yhteistyöhön KAVIn kanssa ja kiittää henkilökuntaa innokkuudesta ja asiantuntevuudesta. Varsinainen DVD:n tuottaminen tapahtui Maanpuolustuskorkeakoulussa, joka tarjosi hyvät puitteet kokoelman tekemiselle. Maanpuolustuskorkeakoulu on julkaissut aikaisemmin kaksi filmikokoelmaa "Jatkosota ilmassa suomalaisissa TK-filmeissä" ja "Jatkosodan meripuolustus suomalaisissa TK-filmeissä".

Muut tapahtumat