FI SV EN

Vuosipäivän juhlallisuuksissa puhuttiin historiasta ja tulevaisuuden näkymistä

Maanpuolustuskorkeakoulu 11.1.2019 13.59
Tiedote

Santahaminassa vietettiin Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäivää perjantaina 11. tammikuuta 2019. Tammikuinen vuosipäivä perustuu Maanpuolustuskorkeakoulun avajaisiin 14. tammikuuta 1993.

Maanpuolustuskorkeakoulun 26. vuosipäivä käynnistyi juhlallisella seppeleenlaskulla Sankariaulassa. Sankariaulan graniittitauluissa on yli 450 sodissa kaatuneiden kadetin tai kadettiupseerin nimi. Seppeleenlaskua johtivat vararehtori, eversti Markku Hutka sekä everstiluutnantti Niclas von Bonsdorff.

Seppeleenlaskun jälkeen järjestettiin paraatikatselmus ja kenttähartaus kampusalueella. Paraatikatselmuksessa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio puhui perinteiden tärkeydestä sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa että koko Puolustusvoimissa.

- Perinteet kuuluvat vahvasti vuosipäivän viettoon. Perinteet velvoittavat, ne muistuttavat meitä mistä tulemme, miksi työmme on tärkeää sekä luovat osaltaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja joukko-osastohenkeä, Kallio kiteytti.

Päiväjuhlaa vietettiin Santahamina-talossa. Juhlan aloittaneen tervehdyksensä jälkeen rehtori antoi juhlapuheenvuoron Maanpuolustuskorkeakoulun entiselle rehtorille, nykyiselle Puolustusvoimien henkilöstöpäällikölle, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäelle. Korkiamäki puhui Puolustusvoimien henkilöstömäärästä ja tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista sekä Maanpuolustuskorkeakoulun merkityksestä upseerien kouluttajana.

- Täältä valmistuvat upseerit nauttivat arvostusta asevelvollisten keskuudessa ja yhteiskunnassa. Tämä korkea taso meidän on jatkossakin pidettävä yllä, joka samalla takaa meille riittävän suuren ammatista kiinnostuneen joukon, jotka haluavat upseerin palvella isänmaataan upseerina. Maanpuolustuskorkeakoulussa kyllä osataan tämä asia ja olen täysin luottavainen, että niin on myös jatkossa, Korkiamäki vakuutti.

Päiväjuhlassa esiteltiin myös seitsemäs osa Suomalaisen sotataidon klassikoita -julkaisusarjasta. Eversti (evp) Hannu Liimatta esitteli teosta Vihollisen taktiikasta ja omista vastatoimenpiteistä, jonka runkona toimii everstiluutnantti Valter Nordgrenin ennen julkaisematon aikalaiskäsikirjoitus talvisodan taktiikasta. Julkaisusarjan osa laajentaa ja selittää Nordgrenin käsikirjoitusta, joka oli ensimmäinen talvisodan suomalaista ja venäläistä taktiikkaa laajasti kuvaillut dokumentti. Liimatta muistutti juhlayleisöä tutkimattomien historiallisten dokumenttien arvokkuudesta ja kehotti jokaista suhtautumaan avoimin mielin kirjoittamiseen.

- Voin tyytyväisyydellä todeta, että vuosien saatossa olen saanut olla mukananne lukemattomissa mielenkiintoisissa keskusteluissa ja palavereissa. Siksi tiedän, että tällä kampuksella sotataidollinen ajattelu elää ja voi hyvin. Nyt julkaistavan teoksen innostamana haluaisinkin kannustaa teitä kaikkia myös kirjoittamaan ja julkaisemaan ajatuksianne, Liimatta sanoi.

Päiväjuhlassa muistettiin viime vuonna Maanpuolustuskorkeakoulusta pois lähteneitä työntekijöitä sekä jaettiin huomionosoituksia muille hienosti töissään ansioituneille työntekijöille. Perinnepäivän vietto jatkui tilaisuuden jälkeen kahvitteluiden merkeissä.

Päiväjuhlassa palkitut:

Pienoisliput ja standaarit Maanpuolustuskorkeakoulusta 2018 reserviin tai uusiin tehtäviin siirtyneille

Majuri Jukka-Pekka Kolehmainen

Komentaja Jarmo Partanen

Majuri Ari Paavola

Majuri Mika Karvonen

Majuri Vesa Siiskonen

Everstiluutnantti Teijo Oksanen

Everstiluutnantti Tuomo Ahonen

Everstiluutnantti Matti Rautio

Eversti Mika Kalliomaa

Kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki

Everstiluutnantti Matti Ylinen

Komentaja Kari-Ossi Liimatainen

Kurssisihteeri Juha Valtamo

Tiedotussihteeri Helmi Saarela

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön stipendit

Tutkija Anssi Saari

Suunnittelija Lauri Haavisto

Toimistosihteeri Jenni Manninen

Kapteeni Manne Isoranta

Tasavallan presidentin myöntämä virka-ansiomerkki tunnustukseksi valtion hyväksi suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta

Eversti Markku Hutka

Ilmatorjunnan tarkastajan myöntämä ilmatorjunnan ansioristi

Kapteeni Mika Hirttiö

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki