Yleisesikuntaupseerikurssi 58 valmistui - juhlassa kattaus perinteistä tulevaisuuden arviointiin

Maanpuolustuskorkeakoulu 3.11.2017 14.41
Tiedote

Perjantaina 3.11. valmistui 58. yleisesikuntaupseerikurssi vahvuudella 74. Perinteikäs tapahtuma alkoi aamupäivällä Hietaniemen hautausmaalla seppeleiden laskulla jatkuen päiväjuhlalla Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa. Vaikka tutkinnon toteuttamismalli ja sisällöt ovat muuttuneet vuosien saatossa, on sen opetustavoitteet säilyneet lähes samanlaisina.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki aloittikin puheensa kertomalla upseerikoulutuksen historiasta. Heinäkuussa 1924 vahvistetun Sotakorkeakoulua koskevan lain mukaan sen tehtävä oli antaa upseerille ylempää sotatieteellistä ja sotateknillistä koulutusta. Koulun avajaisia juhlittiin 3. marraskuuta 1924. Tänäänkin tuona kyseisenä päivänä vietetään Sotakorkeakoulun perinnepäivää. Korkiamäki arvioi, että Yleisesikuntaupseeritutkinnon toteuttamismalli ja sisällöt ovat muuttuneet vuosien saatossa, mutta opetustavoitteet ovat säilyneet melko samanlaisina.

Priimuskysymykseen vastasi kurssin sekä maasotalinjan priimus majuri Annukka Ylivaara. Vastauksessaan hän pohti muun muassa aikaa ja tulevaisuutta sekä niiden merkitystä tutkimuksessa diplomityöhönsä liittyen.

- Tulevaisuuden arviointi liittyy sekä arkipäiväiseen toimintaamme että tieteelliseen tutkimukseen. Kaikki tieteellinen tutkimus on tulevaisuussuuntautunutta. Vaikka tutkimuskohdetta lähestytään historiallisesti, menneisyys ei tarvitse itseään koskevaa tietoa, vaan tietoa on sekä nykyisyyttä että tulevaisuutta varten, Ylivaara arvioi.

Ylivaaran lisäksi kurssin priimuksiksi nimettiin merisotalinjalta komentajakapteeni Pekka Hietakangas, ilmasotalinjalta insinöörimajuri Jouni Flyktman ja rajavartiolinjalta komentajakapteeni Mikko Hirvi.

Puolustusvoimien johdon tervehdyksen valmistuvalle yleisesikuntaupseerikurssille antoi Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Timo Kivinen. Kivinen onnitteli kurssia valmistumisen myötä ja kertoi yleisesikuntaupseereille heidän vastuustaan Suomen puolustustoiminnassa.

- Vaikka Suomeen ei juuri nyt kohdistu sotilaallista uhkaa, on velvollisuutemme ylläpitää toimintaympäristön kehitykseen suhteutettua puolustuskykyä, Kivinen linjasi.