Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)

Sotatieteiden maisteritutkinto on uudistettu. Keskeisin muutos aikaisempaan on siirtyminen oppiainepohjaisesta rakenteesta koulutusohjelmapohjaiseen rakenteeseen. Uudessa opintorakenteessa opintojen painopiste on kaikilla opiskelijoilla taktiikassa, jota tukevat sotatekniikka, johtaminen, strategia ja sotahistoria ns. monitieteellisesti. Opetussuunnitelma sisältää niin kansallisia kuin kansainvälistä turvallisuutta koskevia opintokokonaisuuksia.

Kokonaisuudessaan uusimuotoinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2020. Uudistuksen keskiössä on työelämälähtöisyys, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, valmiuden korostumiseen sekä kansainvälisyyden lisääntymiseen. Opintoja toteutetaan enemmän koulutusohjelmapohjaisilla yhteisillä opintojaksoilla. Erikoistuminen puolestaan toteutetaan pro gradu -tutkielman kautta ja valinnaisilla opinnoilla.

Kolme taktisesti varustautunutta sotilasta laivan kannella

Hakeutuminen:

Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Tältä pohjalta suoritettu tutkinto ei kuitenkaan anna kelpoisuutta upseerin virkaan.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä on vuosittain 0–10 opiskelijaa. Lisätietoja hausta ja valintakriteereistä löydät alla olevista linkeistä.  

Lisätietoa hakeutumisesta: Opintopolku.fi

Lisätietoa valintakriteereistä: Valintakriteerit SMVIR tutkinnossa 2020

Lisätietoa löytyy syksyllä 2020 julkaistavassa valintaoppaassa.