Hyppää sisältöön

Ukrainan sota -jaksot

Sotataidon ytimessä -podcastissa on ammennettu kahdentoista jakson verran keskustelua Ukrainan sodasta. Erikoisjaksoissa käsitellään niin informaatiovaikuttamista kuin sodankäynnin yksityistämistäkin Venäjän Ukrainaan keväällä 2022 aloittaman hyökkäyssodan kontekstissa.

Havainnot Ukrainassa toteutetusta sodankäynnistä ovat tuoneet arvokasta tutkimusdataa Maanpuolustuskorkeakoulun toimijoille ja sotatieteelliselle tutkimukselle. Tämän lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon osaaminen ja asiantuntijuus on ollut ensisijaisessa roolissa Ukrainan sodasta käydyssä media- ja kansalaiskeskustelussa.

Nyt on mahdollisuus uppoutua ajankohtaiseen keskusteluun sotatieteiden ja sotataidon huippuammattilaisten luotsaamana. Alla on listattuna Ukrainan sotaa käsittelevät jaksot ilmestymisjärjestyksessä sekä linkit jaksoihin.

8.12.2023

11. Avaruusulottuvuus ja informaatiovaikuttaminen 

Apulaissotilasprofessori Antti Paronen, sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen ja Sotatekniikan laitoksen tutkimusryhmän johtaja Mika Nieminen keskustelevat modernin informaatiovaikuttamisen ja avaruudessa tapahtuvan toiminnan vaikutuksista sodankäyntiin Ukrainan sodan kontekstissa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

12. Taistelutahto

Jaksossa kontra-amiraali (evp) Timo Junttila haastattelee sotilassosiologian dosenttia, eversti Mikael Saloa taistelutahdon ja maanpuolustustahdon eroista, ryhmäkiinteyden merkityksestä sekä maanpuolustus- ja taistelutahdon vaikutuksista Ukrainan sotaan. 

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

13. Epätavanomaista sotataitoa Ukrainan sodassa

Podcast-sarja jatkuu syventymällä epätavanomaiseen ja epäsymmetriseen sodankäyntiin. Jaksossa keskustellaan Kremlin laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja tiedonhallinnasta sekä odottamattomista piirteistä Venäjän sotatoimissa. Jaksossa vieraina everstiluutnantti Elias Oikarinen ja everstiluutnantti Pasi Autio. Moderaattorina sotilasprofessori Marko Palokangas

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

14. Yksityiset toimijat ja sodankäynnin yksityistäminen Ukrainan sodassa

Sotilasprofessori Marko Palokangas ja sotatieteiden tohtori, tutkija Markus Häyhtiö keskustelevat sodan yksityistämisestä ja yksityisten toimijoiden vaikutuksesta sotaan Ukrainassa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

15. Sodan usvaa ja sumua Ukrainassa

Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz esitteli 1800-luvulla konseptin, jota hän kutsui sodan usvaksi. Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa, apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja sotilasprofessori Marko Palokangas keskustelevat sodan usvan luonteesta ja miten sen vaikutukset esiintyvät Ukrainan sodassa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

16.  Sotilasstrategia valtiollisen tavoitteen saavuttamiseksi

Valtiollisia tavoitteita, strategiaa ja sotilaallista voimankäyttöä. Eversti Petteri Kajanmaa, sotilasprofessori Marko Palokangas ja apulaissotilasprofessori Antti Paronen keskustelevat Ukrainan sotaan vaikuttaneista valtiollisista ja sotilashallinnollisista ratkaisuista.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä 

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

17. Sotataitoa ja taidottomuutta maalla, merellä ja ilmassa

Ukrainassa käydään sotaa maalla, merellä ja ilmassa. Jaksossa everstiluutnantti Jarmo Mattila, komentaja Iiro Penttilä, everstiluutnantti Inka Niskanen sekä sotilasprofessori Marko Palokangas keskustelevat asiantuntijoita kiehtoneista vastoinkäymisistä ja menestymisistä Ukrainan sodassa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

18. Venäläinen sotataito Ukrainan sodassa

Ukrainan itsenäisyyspäivänä äänitetyssä erikoisjaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja Pentti Forsström analysoivat Venäjän toimintaa Ukrainassa sekä sodan pitkittymisen syitä Venäjän sotatieteiden näkökulmasta.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

19. Venäjän valtiollinen mobilisaatio

Tässä jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja Pentti Forsström avaavat, mitä mobilisaatio Venäjällä konkreettisesti tarkoittaa, mitä se sisältää ja miten se eroaa Suomen valmiuden sekä mobilisaation määritelmistä. Tämän lisäksi jaksossa arvioidaan Venäjän onnistumista mobilisaatiossa, valmiuden nostamisessa sekä resurssien hallinnassa Ukrainan sodan kontekstissa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

26. Vuosi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa

Sodan vuosipäivänä äänitetyssä jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu ja erikoistutkija Jukka Viitaniemi pohtivat millä tavalla Venäjän asevoimat ovat käyneet taisteluja Ukrainassa, mistä Venäjän sodankäynnin tavat juontavat juurensa ja millaisia oppeja se on ottanut ensimmäisen sotavuoden tapahtumista.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

30. The Russian Military and Way of War, with Michael Kofman

In this episode Michael Kofman, director of the Russia Studies Program at CNA, joins Lt. Col. Simo Pesu and senior researcher Pentti Forsström from the Finnish National Defence University’s Russia Research Group to discuss about Russia’s journey to war and fighting in the invasion of Ukraine. They debate on the consequences of Russian military culture, doctrines and force structures and also touch on Russia’s training to the fighting and adapting for the war.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tai kuuntele tästä

 

48. Onko johtaminen helppoa vai vaikeaa? Oppeja Ukrainan sodasta

Tässä jaksossa tarkastellaan sotilasjohtamisen oppeja Ukrainan sodasta. Suurennuslasin alla ovat niin Venäjän kuin Ukrainan johtamisen onnistumiset ja epäonnistumiset sodassa. Lisäksi pohdinnassa on, minkälaisia vaikutuksia sodasta tehdyillä havainnoilla on suomalaiseen johtamisen opetukseen ja koulutukseen. Keskustelijoina ovat sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila sekä majuri Otso Sutela Maavoimien esikunnan suunnitteluosaston strategiselta sektorilta. Moderaattorina eversti Aki-Mauri Huhtinen.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: 

´