Hyppää sisältöön

Ohjelma

 

Keskiviikko 3.11.

09.00–09.15   Tapahtuman avaus / Rehtori, prikaatikenraali, ST Mika Kalliomaa (MPKK), Tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari (MPKK), Puheenjohtaja, prikaatikenraali evp., VTL Juha Pyykönen (Suomen Sotatieteellinen Seura)
09.15–09.45   Plenaariesitelmä:  "Kuinka tarkasti pystymme ennustamaan tulevaisuutta ja miten se tehdään? / Tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo-oja (Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
09.45–10.00   Kommenttipuheenvuoro / Tutkimusjohtaja, VTT Juha Martelius (PLM)
10.00–10.15    Tauko
10.15–11.30     Paneelikeskustelu:  "Näkökulmia tulevaisuuden turvallisuusuhkiin" / Moderaattori: työelämäprofessori, dosentti Jarno Limnéll (Aalto-yliopisto), Professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto), Professori Vilma Luoma-aho (Jyväskylän yliopisto), Apulaisprofessori, majuri Antti Paronen (MPKK), Tietokirjailija Risto Isomäki
11.30–11.40     Järjestelypuheenvuoro
11.40–12.00    Tauko
12.00–16.30   Rinnakkaiset työryhmät
 

Torstai 4.11.

09.00–10.30   Rinnakkaiset työryhmät
10.30–11.00   Tauko ja siirtyminen plenaariin
11.00–12.00   Rinnakkaisten työryhmien yhteenveto / Tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari (MPKK) ja työryhmien puheenjohtajat
12.00–12.15   Tauko
12.15–12.45   Plenaariesitelmä: "On the validity and limits of nuclear deterrence today" / Doctor Bruno Tertrais (Deputy Director, Fondation pour la recherche stratégique FRS)
12.45–13.00   Kommenttipuheenvuoro
13.00–13.30    Sotatieteiden päivien päättäminen  / Tutkimusjohtaja, Hannu H. Kari (MPKK
 

Rinnakkaisten työryhmien aikataulu

Työryhmä 1 - Kokonaisturvallisuus

Puheenjohtaja: Dosentti Teija Sederholm (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Kokonaisturvallisuuden puolustus / Dosentti, yleisesikuntaeversti Vesa Valtonen
12.30–13.00    Modernien turvallisuusuhkien ja yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutus kokonaisturvallisuuteen / Yleisesikuntakomentaja Kari Aapro
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Toimivaltaisen viranomaisen käsitteen määrittelyn haasteet / HTM Pekka Koistinen
14.30–15.00    Viranomaisnäkökulmia disinformaatioon / FM Milla Alaraatikka
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Hybridivaikuttaminen vs. laaja-alainen vaikuttaminen / KM Riitta Kauppinen
16.00–16.30    Salaliittoteoriat informaatiovaikuttamisen välineenä hybridissä mediaympäristössä / YTM Petri Jääskeläinen

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Nuorten luottamus sosiaalisessa leviävään informaatioon / FT Miina Kaarkoski ja FM Reetta Riikonen
09.30–10.00    Uhrautumisesta uhriutumiseen - Uhrikäsitteistön pohdintaa kokonaisturvallisuuden kannalta  / VTM Olli Sinivaara
10.00–10.30    Kokonaisturvallisuus turvallisuustutkimuksen kehikossa / Erityisasiantuntija Terhi Ylitalo

Työryhmä 2 - Ydinaseet

Puheenjohtaja: Everstiluutnantti Jukka Heinänen (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Ydinasetutkimuksen merkityksestä käytännössä / Suurlähettiläs Jarmo Viinanen
12.30–13.00    Pelotteellistamisen politiikka / Professori Juha A. Vuori
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Kiinan ydinasepelotteesta / Yleisesikuntakomentaja Jaakko Jäntti
14.30–15.00    Ydinasevalvontapolitiikan ja pelotepolitiikan murros sekä näiden vaikutukset Pohjolan alueella: historiallisia esimerkkejä ja nykyhetken trendejä / YTM Tapio Juntunen
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Iranin ydinohjelma ja sen rajoittaminen / Dosentti Katariina Simonen

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Venäjän sotilaallisen pidäkkeen kehityksestä, mukaan lukien ydinasekysymykset / ST, yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Pentti Forsström
09.30–10.00    Venäjän strategiset asejärjestelmät / Dosentti Juha Honkonen
10.00–10.30    Venäjän ydinreaktoriaseista / TkT Aarno Isotalo

Työryhmä 3 - Tulevaisuuden sodankäynnin vaikutukset kansalliseen puolustukseen

Puheenjohtaja: Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Mäkitalo (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusprojekti: Tulevaisuuden sodankäynnin vaikutukset kansalliseen puolustukseen / Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Mäkitalo
12.30–13.00    Tulevaisuuden sodan kuva / Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Marko Palokangas
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Suomalainen näkemys sodan kuvasta / Yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Tähtinen
14.30–15.00    Autonomiset järjestelmät ja sodan kuvan muutos / Everstiluutnantti Sten Allik
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Sodan kuvan muutoksesta yleisen systeemiteorian ja Quincy Wrightin teoksen A Study of War perusteella / Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Sakari Ahvenainen
16.00–16.30    Suomen kyberpuolustuksen tulevaisuus / Yleisesikuntamajuri Maria Keinonen

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Sodankäynnin kehittymiseen vaikuttavat keskeiset trendit / Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Mäkitalo
09.30–10.30    Paneelikeskustelu: Onko keskustelu tulevaisuuden sodankäynnistä jumiutunut? / Moderaattori: Sotilasprofessori Janne Mäkitalo, Panelisteina sotilasprofessori Marko Palokangas, apulaissotilasprofessori Antti Paronen, everstiluutnantti Janne Tähtinen ja majuri Maria Keinonen

Työryhmä 4 - Sotahistoria

Puheenjohtaja: Professori Petteri Jouko (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Kylmä sota ja puolustusjärjestelyt tutkimuskohteena / Professori Petteri Jouko
12.30–13.00    Strategiset tilannearviot kylmän sydän alkuvuosina / FT Tapio Koskimies 
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Yllätyshyökkäys maavoimien sotataidollisena haasteena – jälleen / Yleisesikuntamajuri Ilkka Tuomisto 
14.30–15.00    Korkeatorjuntakysymys ja ulottuvuusongelmia – sodan kuvan vaikutukset ilmapuolustukseen 1940-luvulta 1960-luvulle / Dosentti, kapteeni Jussi Pajunen
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan – Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944–1960 / Kapteeniluutnantti Mikael Tammisalo
16.00–16.30    Harjoitus kolmekymmentäyksi. Toimintavalmiuskoulutus vuonna 1959 / VTT Otto Aura

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Yhteenveto 1. päivän esityksistä ja materiaalisen kehityksen murroskohdat / Professori Petteri Jouko
09.30–10.00    Torjunta-aukon tukkimista ja jokamiehen aseistamista – panssarintorjuntakyvyn kehitystä kylmän sodan alkuvuosikymmeninä / FM Aki Piesala
10.00–10.30    Puolustusvoimien ensimmäiset meritorjuntaohjushankinnat Neuvostoliitosta 1960-luvulla / VTM Lauri Vuorinen

Työryhmä 5 - Sotilaan fyysinen toimintakyky

Puheenjohtajat: Dosentti Jani Vaara (MPKK) ja professori Heikki Kyröläinen (JYU ja MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Suomalaisten lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys / Dosentti Tommi Vasankari
12.30–13.00    Palveluksen aloittavien nuorten fyysinen toimintakyky, kuntomuutokset ja kuormittuminen / LitT, everstiluutnantti evp. Matti Santtila
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Taistelukentän kuormitustekijät, niihin valmistava fyysinen harjoittelu sekä fyysisten ja psykologisten ominaisuuksien yhteys toimintakykyyn sotilailla / LitM Tommi Ojanen
14.30–15.00    Mitä tiedetään suomalaissotilaiden ravitsemuksesta? / LitM Tarja Nykänen
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Sotilas kylmässä / Dosentti Sirkka Rissanen
16.00–16.30    Sotilas kuumassa / LT Harri Lindholm

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Kuormittavan sotaharjoituksen vaikutus kognitiiviseen toimintakykyyn / Dosentti Kari Kallinen
09.30–10.00    Fyysisen toimintakyvyn muutokset sotilasoperaatioissa / Liikunnanohjaaja (YAMK) Kai Pihlainen
10.00–10.30    Merivoimien aluspalvelus henkilöstön kuormittuminen ja harjoittelu / LL, sotilaslääkäri Mikko Myllylä

Työryhmä 6 - Kriisinhallinta

Puheenjohtaja: Apulaisprofessori Soili Paananen (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Terrorismia vai terrorismin kaltaista väkivaltaa - turvallisuusviranomaisten näkökulma käsitteisiin / HTM Tero Ihatsu
12.30–13.00    Tiimityöskentely ja yhteistyö kriisinhallintakoulutuksessa / FT Tuire Oittinen ja MA Iira Rautiainen
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Huomaamiset ja päätöksenteko YK-sotilastarkkailijakoulutuksessa / FT Antti Kamunen ja professori Pentti Haddington
14.30–15.00    Sensemaking, leadership and learning for the unexpected - study plan and overview / MBA Suzana Tavares Heikkilä
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Kertyikö suomalaisille rintamaveteraaneille Afganistanin kriisinhallintaoperaatiosta sotakokemusta? / SM, kapteeni Jussi-Pekka Niemelä

Työryhmä 7 - Kiina strategisena toimijana

Puheenjohtaja: Professori Tommi Koivula (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Kiinan ulkopolitiikan ja suurstrategian prioriteetit kommunistipuolueen 100-vuotispäivien valossa / Vanhempi tutkija Jyrki Kallio
12.30–13.00    Kiinalainen strateginen ajattelu / Professori Matti Nojonen
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Kiinan valtiollisen (hybridi)vaikuttamisen menetelmät / Erikoistutkija Jukka Aukia 
14.30–15.00    Kiinan sotilasstrategia sen läheisillä merialueilla / Apulaisprofessori Olli Suorsa 
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Kiinan merivoimien voimanprojisointikyky ja sen kehitys lähitulevaisuudessa / Yliluutnantti Konsta Hirvonen ja yliluutnantti Johannes Pulkkinen
16.00–16.30    Kiinan sotilasstrategin kolme aikakautta 1990-luvulta nykypäivään / Erikoistutkija Matti Puranen 

Työryhmä 8 A - Asevelvollisuus ja yhteiskunta

Puheenjohtaja: VTT Linda Hart (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Suomalaisen upseerin ideaalin sukupuoli, traditio ja murros / YTM, TM Suvi Kouri
12.30–13.00    Sukupuolen, iän ja tulojen yhteys suomalaisten maanpuolustussuhteeseen 2012–2020 / MA (Hons.) Erasmus Häggblom
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Sukupuoli ja asevelvollisuus: Kansalaismielipiteet ja tulevaisuuden skenaariot (GESELA) / VTT Linda Hart
14.30–15.00    Tahto aseellisessa konfliktissa / Dosentti Teemu Häkkinen
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Asevelvollisuus ja yhteiskunta / Dosentti, yleisesikuntaeverstiluutnantti Mikael Salo
16.00–16.30    Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja ulossulkeminen asepalveluksessa / ST Jarkko Kosonen ja YTM Mira Stenhammar

Työryhmä 8 B - Koulutustaito

Puheenjohtaja: Apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka (MPKK)

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Koulutustaidon mallinnuksesta / Apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka
09.30–10.00    Sotilaskouluttajan ominaisuudet - Haastattelututkimuksen tuloksia / FT Jukka Leinonen
10.00–10.30    Työssä oppimisen edellytykset ja käytänteet Puolustusvoimien perusyksiköissä / SM, majuri Otto Pekkarinen

Työryhmä 9 - Sotatekniikka

Puheenjohtaja: Professori Jouko Vankka (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Luottamus teknologian mahdollistajana / FM Klaus Zaerens
12.30–13.00    Mallinnus taistelun voittamiseksi: Konstruktiivisten, virtuaalisten ja livesimulaatioiden hyödyntäminen ilmataistelutaktiikoiden, -tekniikoiden ja -menetelmien kehittämisessä / Professori Kai Virtanen
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    Venäjän asejärjestelmien kehityssuuntia / Dosentti Juha Honkonen 
14.30–15.00    Kvanttimekaniikan aseistaminen, tapaustutkimuksena Yhdysvaltojen asevoimat / Dosentti, kapteeni Juha-Pekka Nikkarila
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Tykistön tulen vaikutuksen mallintamisen ajatusmalli, toteutettu laskentamalli ja sen validointi / Dosentti Esa Lappi
16.00–16.30    Kyberpuolustus / Dosentti Janne Jokinen

Torstai 4.11.2021 klo 09.0010.30

09.00–09.30    Tutkimustoiminta Merivoimissa / Dosentti Ari Poikonen
09.30–10.00    Autonomisten järjestelmien operointiin liittyviä Human Factors näkökulmia / Dosentti Kari Kallinen
10.00–10.30    Operaatioanalyysin matemaattisten menetelmien soveltaminen / ST Vesa Kuikka

Työryhmä 10 - Sotatalous ja logistiikka

Puheenjohtaja: Professori Juha-Matti Lehtonen (MPKK)

Keskiviikko 3.11.2021 klo 12.00–16.30

12.00–12.30    Osaamisen huoltovarmuus / DI Heikki Härtsiä
12.30–13.00    Huoltovarmuus PUTU-laissa / OTM Otso Pohjalainen
13.00–14.00    Lounastauko
14.00–14.30    EU:n suorituskykyjen suunnittelu / ST, DI, yleisesikuntaeverstiluutnantti Ilkka Ikonen
14.30–15.00    Näkökulmia materiaalia lisäävän valmistuksen käyttöön sotilaslogistiikassa / Komentajakapteeni Samu Rautio
15.00–15.30    Tauko
15.30–16.00    Kansallisen turvallisuuden estimointi / SM, kapteeniluutnantti Lauri Kananoja
16.00–16.30    Portfoliopäätös: NATO SAS-134 projektin tulokset / Professori Juha-Matti Lehtonen