Sektioner
Meny
Maanpuolustuskorkeakoulu

Den nya chefen för magisteravdelningen fullföljer magisterutbildningsreformen

Försvarshögskolan 30.4.2019 12.42 | Publicerad på svenska 3.5.2019 kl. 8.26
Pressmeddelande

Magisteravdelningen vid Försvarshögskolan fick en ny chef fredagen den 26 april 2019. Överste Jukka Aihtia överlät uppgiften som chef för magisteravdelningen till överstelöjtnant Eero Svanberg. Överste Aihtia fungerade som chef för magisteravdelningen i två år.

Aihtia övergår till nya uppgifter efter två år där reformen har stått i focus. Han konstaterade i sitt överlåtelsetal att de två åren som chef för magisteravdelningen i mångt och mycket har präglats av arbetet med att förnya magisterexamen i militärvetenskaper. Han berättar att processen har varit meningsfull, men tidvis även krävande med alla sina skeden, strukturer och lagstadgade detaljer. Överste Aihtia framförde ett tack till sin föregångare, överste Jukka Parvinen, för att han inledde reformarbetet, och konstaterade att överstelöjtnant Svanberg nu får ta över det viktigaste skedet av processen, nämligen att omsätta reformen i praktiken. I sitt tal tackade Aihtia även Försvarshögskolans och magisteravdelningens personal och samarbetspartner, studerandena på magisterkursen samt Stridsskolans traditionsförening.

Från ansvarsområdet för utbildning vid Huvudstaben till chef för magisteravdelningen

Den nyblivne chefen för magisteravdelningen, överstelöjtnant Eero Svanberg, lyfte i sitt tal fram Utbildning 2020-programmet som i första skedet har omfattat beväringsutbildningen. Svanberg uppmuntrade studerandena på magisterkursen, som efter sommaren kommer att återvända till arbetslivet, att på eget initiativ bekanta sig med Utbildning 2020-programmet och att fungera som exempel i förnyandet av beväringsutbildningen. I sitt tal tackade Svanberg sin föregångare och konstaterade att han är redo att ta sig an uppgiften.

Magisterexamen i militärvetenskaper förnyas

Man har under de senaste åren jobbat med att förnya magisterexamen i militärvetenskaper. I fortsättningen kommer officerarna som utexamineras till kandidat i militärvetenskaper att jobba fem år mellan kandidat- och magisterstudierna, istället för fyra år som tidigare. Vidare kommer utbildningen inte längre att ha huvudämnen utan examina kommer att bygga på utbildningsprogram. Genom reformen strävar man efter att allt bättre kunna svara på yrkeslivets behov och förändrade verksamhetsförutsättningar. Den förnyade magisterexamen kommer att i sin helhet tas i bruk 2020, när den tionde magisterkursen i militärvetenskaper inleder sina studier.

Muut tapahtumat Työ ja koulutus