FI SV EN

Internationella centret koordinator för krishanteringsutbildning

Försvarsmaktens internationella center FINCENT 11.1.2016 8.36
Pressmeddelande

Försvarsmaktens internationella center (FINCENT) har utsetts till koordinator för Natos och kompanjonsländernas krishanteringsutbildning från början av år 2016.

FINCENT koordinerar från början av år 2016 krishanteringsutbildningen vid olika utbildningscenter, så att undervisningsplaner och kursutbud motsvarar Natos krav. Målsättningen är att fördela god praxis, förenhetliga kravnivån och utreda brister i utbildningen. Utgångspunkten för koordineringsuppdraget är en helhetsmässig krishantering.

Uppdraget innehåller samarbetsskyldighet med FN och EU jämte andra samarbetsparter som medverkar i den helhetsmässiga krishanteringen. FN och EU implementerar Natos standarder.

Nato har utvecklat sitt utbildningssystem sedan Lissabonkonferensen 2010. Natorådet godkände 22.12.2015 en strategisk plan rörande kompanjonsländernas krishanteringsutbildning. FINCENT koordinerar nu ett av Natos 29 utbildningsområden.

För försvarsmakten innebär utbildningsuppdraget en möjlighet att följa med och inverka på den globala krishanteringsutbildningen. Finland erhåller information och bästa praxis till stöd för den nationella prestationsförmågan. Uppdraget är också en erkänsla för Finlands specialkunnande gällande krishanteringsutbildningen.

Försvarsmaktens internationella center FINCENT är världens första utbildningscenter för fredsbevarande. FINCENT har utbildat fredsbevarare från olika länder enda sedan år 1969.