YEK59 päättyy

Torstai 31.10.2019

Yleisesikuntaupseerikurssi 59:n opiskelijat valmistuvat.